Biharország magyar és román szemmel

Biharország magyar és román szemmel
Bihar megye – A történelmi Bihar megyében lévő egyházak történetét ismertették Nagyváradon “Az emlékezetek gyógyítása a történelmi Bihar régióban” című nemzetközi konferencia második napján.

Az emlékezetek gyógyítása a történelmi Bihar régióban című háromnapos konferencia második napján április 8-án a nagyváradi Görög-Katolikus Hittudományi karon zajlottak az események. Az egész napos konferencián szakemberek bemutatták a római-katolikus, a görög-katolikus, az ortodox, az evangélikus és a refomátus egyház történetét a magyarországi és a romániai Bihar megyében. Az  Európai Egyházak Konferenciája és Dél-Kelet Európai Megbékélés Alapítvány által szervezett esemény dr. Virgil Bercea görög-katolikus és dr. Sofronie Drincec ortodox püspökök illetve dr. Szebik Imre a Magyarországi Lutheránus Egyház nyugalmazott püspökének köszöntőjével kezdődött.

Megbékélést

Virgil Bercea elmondta, hogy ennek a konferenciának célja begyógyítani a múlt sebeit, de hangot adott azon reményének is, hogy előbb-utóbb sikerül megegyzésre jutni abban, hogy a görög-katolikusok is misézhessenek azokban a templomokban, amelyek jelenleg az ortodox egyház tulajdonában vannak. Sofronie püspök elmondta, hogy eljött az idő, amikor tiszteljük azoknak az álláspontját, akiknek történelemszemlélete eltér a miénktől, anélkül, hogy attól félnénk, elveszítjük saját identitásunkat. Szebik Imre reményét fejezte ki aziránt, hogy jelen konferencia is hozzájárul valamilyen mértékben ahhoz, hogy az ortodox és a görög-katolikus egyházak viszonya még jobbá váljon. Az ökumenizmus példájaként említette a magyarországi Hercegfalu települést, ahol az önkormányzat épített templomot, és amelyet a közösségben lévő minden felekezet hsználhat.

Közös múlt

A köszöntések után először Bihar megye történetét mutatták be román és magyar szempontból dr. Gheorghe Gorun professzor és dr. Bársony István egyetemi docens, és a két történelemszemlélet, legalábbis Biharország tekintetében és a két tudós előadásában meglepő egyezéseket mutatott. Mindketten kiemelték többek között azt, hogy az Anonymusnal szereplő Ménmarót személye történelmi bizonyítékokkal nem igazolható, továbbá mindketten kiemelték Várad kiemelkedő jelentőségét úgy Magyarország, mint Erdély történetében és mindketten hangsúlyozták Szent László szerepét Bihar jelentőségének kialakításában. A római-katolikus egyház történetében sincsenek különösebb eltérések a két történetírásban, hangsúlyozta dr. Dénes Zoltán professzor a debreceni Római Katolikus Egyház részéről. A görög-katolikus egyház Bihar megyei történetét dr. Alexandru Buzalic a nagyváradi Görög-katolikus Hittudományi Kar professzora és drd. Silviu Sana a Gheorghe Sincai könytár munkatársa ismertette előbbi a bihari görög-katolikus püspököket mutatta be, Sana főként az egyház kommunista időszakban szenvedett megpróbáltatásairól beszélt.