Bihardiószeg: nézeteltérések a vízszolgáltatás körül

Bihardiószeg: nézeteltérések a vízszolgáltatás körül

Bihar megye – Három diószegi
családtól érkezett panasz
szerkesztőségünkbe: levágták
háztartásaikat a
vízhálózatról. Dr.Bacsó
László polgármester szerint a Helyi
Tanács kicsit drasztikus, de szükséges
határozatát ültették gyakorlatba.


A Liliacului (Horvát) utca Diószeg
szélén van. A 26. számú
háznál Lökös
Annamária
fogadott, az egyik panaszos,
Oláh Béla élettársa.
Elmondta, hogy a vezetéken nincs
vízórájuk, a fogyasztást
évente fizetik. Nem igaz, hogy a vizet a kert
locsolására használták, az
udvaron lévő aranyhalas
dísztóba pedig kéthetente egyszer
kell vizet engedni. Mióta a polgármester
társaságában megjelent
hatósági emberek levágták
őket a hálózatról a
szomszédból hordja az ivóvizet.
Sejtése szerint az egyik utcabeli
„jelentette fel” őket, hogy
locsolják a kertet. A szomszédban
lakó Bajkó Magdolna szerint
9–10-en jelentek meg kikötni a vizet, s
ő is állítja, hogy nem
locsolták a kertet, ennek
bizonyítására megmutatta, milyen
szárazak az ágyások, kicsik a
palánták. Megemlíti, hogy
előzőeg nem kaptak
felszólítást, a vezetéket
pedig az utca lakói saját
költségükön
építették. A kert elején
van egy nájlonozott aljú gödör,
ebbe akkor került a víz, mondja, mikor a
saját kútjukat
tisztították.

Felszólítás
nélkül


Egy házzal arrébb Törő
Irén
is állítja, hogy
bár ott a felszíni vezeték a
csaptól a kert felé, nem locsoltak, a
nagy szárazság miatt
zöldséget is kétszer vetett
már idén. A panaszosok valamennyien
kifogásolták, hogy durván
bántak velük, amit
megalázónak éreztek.


Egy hónapja nem volt víznyomás a
község
vízhálózatában, a lakosok
nem tudták használni konyháikat,
fürdőszobáikat, és
feltételezhető volt, hogy vannak, akik nem
rendeltetésszerűen használják
az ivóvizet, mondta
kérdésünkre dr.Bacsó
László
polgármester. A
reklamációk hatására a
Helyi Tanács legutóbbi
ülésén meghozta a
határozatot, miszerintegy egy bizottságot
alakítanak (tagjai: alpolgármester
– távollétében a
polgármester, kasszás,
vízhálózati karbantartó,
egy tanácsos, rendőr), mely ellenőrzi
az ivóvíz rendeltesészerű
használatát, ahol pedig locsolást
vagy bármilyen ipari tevékenységet
tapasztalnak, ott előzetes
felszólítás nélkül
megszüntetik a szolgáltatást. Ahol
locsolás esetén saját kútra
hivatkoznak, ott elkérik a
villanyszámlát, melyből
kitűnhet a szivattyú használata.

A hír gyorsan terjedt


Az elindult ellenőrzéskor (a fenti) 3
helyen találták úgy, hogy a vizet
locsolásra használják, a
tapasztaltakról jegyzőkönyvet vettek
fel, fotókat készítettek.
„Kicsit durva akció volt”,
vélte a polgármester, de a
képviselőtestületi döntés
kivitelezésének megkezdése
után már 2
órával
érezhető volt
az eredmény, már a tömbházak
emeletén is volt víz. Ehhez persze az is
hozzájárult, hogy a lekötések
híre gyorsan terjedt, hiszen
nyílvánvaló, hogy máshol is
locsoltak. Néhány ember miatt nem
szenvedhet aszály idején 7000 lakos,
jelentette ki a polgármester,
hozzátéve, hogy az
általános jellegű akciót
folytatják, amíg szükséges.
Akiket lekötöttek a
hálózatról, 30 napon
belül kérhetik
vissza-csatlakoztatásukat, ennek
feltételeiről a Helyi Tanács fog
dönteni.

Közös csap a romáknak


A Sucevei utcában is tetten értek
valakit, hogy öntözött az utcai
kútról, amit ezután
megszüntettek. De, hogy a környék
lakói ne maradjanak víz
nélkül, az egyik udvaron lesz
vízcsap, ahonnan a környék roma
lakosai vihetnek csak a háztartás
céljaira vizet. A vízóra
által kimutatott fogyasztást pedig
személyekre osztják le, a
használók névsora alapján.