Bihar Megyei Tanács: élénk vita egy biharfüredi ingatlanról

Bihar Megyei Tanács: élénk vita egy biharfüredi ingatlanról

Nagyvárad – Csütörtökön
délelőtt a megyeháza
dísztermében rendkivűli
gyűlést tartott a Bihar Megyei Tanács.
Három határozattervezet szerepelt a napirendi
pontok közt, melyek közül egyet nem fogadtak
el.


Az elutasított határozattervezet egy, a
Bihar Megyei Tanács által már
2005. október 31-én elfogadott javaslat
kiegészítésére
 vonatkozott. A dokumentum azt tartalmazta, hogy
egy biharfüredi, öt hektáron
elterülő ingatlan az állam
kezeléséből a megyei
önkormányzat fennhatósága
alá kerüljön.
Újdonságként az merült fel,
hogy a testület
jóváhagyásán kivül
mindehhez a bondoraszói helyi
tanács
 beleegyezése is
szükséges, ugyanis mint kiderült, a
terület közigazgatásilag a
községhez tartozik. Radu
Ţîrle
(PNL) tanácselnök
kifejtette: az ügyben tárgyalásokat
folytatott a Honvédelmi Minisztérium
vezetőivel, akik elvileg beleegyeztek abba, hogy
az épületről lemondjon a tárca.
Amennyiben úgy a községi, mint a
megyei tanács egyetért a
döntéssel, a szakminisztérium
kezdeményezésére egy
kormányrendeletet fognak kibocsátani,
melynek értelmében a szóban
forgó ingatlanban egy olyan központot
létesítenének, melyben helyet
kapnának a rendőrség, a
csendőrség, a tűzoltóság
és a hegyimentők egységei. Az
említett alakulatok megyei vezetői,
képviselői egyébként jelen
voltak a gyűlésen, és miután
szót kaptak, valamennyien kiemelték azt,
hogy a turisták biztonsága és
egészsége szempontjából
mennyire hasznos  lenne, hogy
létrejöjjön a centrum.

Halasszák el!

Kiss Sándor (RMDSZ) alelnök azt
indítványozta, hogy a döntést
halasszák el, két okból
kifolyólag is: egyrészt nem tudni, hogy
mennyit kellene költeni az ingatlan
felújítására,
másfelől pedig az is
kérdéses, hogy a bondorasszói
helyi önkormányzat beleegyezik-e majd abba,
hogy lemondjon az öt hektárról.
Hasonló véleményen volt
Szabó Ödön (RMDSZ)
frakcióvezető is, aki arra hívta fel
a figyelmet, hogy a központ
létrehozzásával fennáll a
veszélye annak, hogy a Salvamont elesik
 
egy 8 milliárd ROL
értékű projekttől. Helyettese
kérdésére válaszolva Radu
Ţîrle arról
tájékoztatta a jelenlevőket, hogy
körülbelül 10 milliárd ROL
értékű befektetésről
volna szó. Erre reflektálva Ionel
Avrigeanu
(PD-L) megjegyezte: bár nem tudja,
hogy honnan fogják előteremteni
 a kivánt pénzösszeget,
azért a határozattervezetet szerinte el
kellene fogadni, egyébként pedig nem
érti, hogy az RMDSZ-sek miért
akadékoskodnak, hiszen más esetekben
mindig amellett vannak, hogy ingatlanokat szerezzen a
Megyei Tanács. A határozattervezetet
végül 16 igen szavazat és 19
tartózkodás mellett
elutasították.
Érdekességként megjegyzendő,
hogy a PSD-s és a PD-L-s
képviselőkön kivül igennel
szavazott a liberális Radu Ţîrle is,
kilógva a párt- és
koalíciós társai
sorából.

Pengeváltás


A voksolást követően Szabó
Ödön azt kezdeményezte, hogy a
következő gyűlés napirendi
pontjai közt ismét szerepeljen a
határozattervezet, azzal a
kiegészítéssel, hogy mennyibe
kerül a beruházás. Radu
Ţîrle először ezt
elutasította, arra hivatkozva, hogy jogilag a
szavazást követően nem lehet ilyen
indítvánnyal élni, azonban
miután a tanács jegyzője
felvilágosította őt ennek az
ellenkezőjéről,
kénytelen-kelletlen ugyan, de beleegyezett a
javaslatba.

Ciucur Losonczi Antonius