Bibliaismereti vetélkedő Jankafalván

Bibliaismereti vetélkedő Jankafalván
Bihar megye – Az idei évben (is) 13 gyülekezet ifjúsági csapata képviseltette magát a IV. alkalommal megrendezett Érmelléki Egyházmegyei Bibiliaismereti Vetélkedőn, melyet most Jankafalván tartottak.

A résztvevő csapatok Bihardiószegről, Érmihályfalváról, Érsemjénből, Érszőlősről, Értarcsáról, Jankafalváról, Magyarkécről, Margittáról, Micskéről, Szalacsról, Székelyhídról, Tótiból, és Vedresábrányból érkeztek. Rákosi Jenő esperes köszöntő szavai után Jakó Sándor Zsigmond lelkész mint házigazda, és mint egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte a fiatalokat, és felékszítőiket. Stílusosan, az áhitat igei gondolata az idei év vetélkedőjének bibliai témájából volt merítve, Sámuel próféta 1. könyvéből. Az ifjak a 15. fejezet 22. és 23. versei alapján hallgathatták az igemagyarázót, majd elkezdődött a vetélekedő.

Hatvan kérdés

Ezúttal is 60 kérdésre kellett válaszolni a feladott bibliai könyv alapján, azonban idén különdíjas verseny is volt. A vetélkedő szüneteiben énekléssel pihenték ki a kérdések záporát az ifjak, majd a finom ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. Az első helyért a lehető legszorosabb párharc zajlott, mindössze egy pont különbség döntötte el a végső sorrendet: I. helyezet – Magyarkéc (mint eddig minden évben), II. helyezet – Értarcsa (tavalyi is másodikok voltak), III. helyezet – Érszőlős (tavalyi hetedikek). Minden résztvevő csapatot, és felkészítőiket is egyaránt egy–egy emléklappal és könyvcsomaggal jutalmazták szorgalmas munkájukért.

Értékes könyvjutalom

Az első 3 helyezett csapat értékes könyvjutalomban részesült, hitépítő irodalmat, bibliaismereti kézikönyveket vihettek haza. Jakó Sándor, mint az esemény szervezője megköszönte a csapatoknak a részvételt, és a felkészítőiknek (lelkipásztoroknak és vallástanároknak) a sok munkát, amit a felkészülésbe fektettek, valamint a szervezésben résztvevő lelkipásztoroknak is köszönetet mondott. Illese köszönet a jankafalvi gyülekezetet is, akik áldozatos szolgálatkészségükről tettek bizonyságot, amikor a kiemelt fontosságú ifjúsági rendezvény fogadására vállalkoztak.