Bibliai témájú művek a váradi vármúzeumban

Bibliai témájú művek a váradi vármúzeumban
A Lengyelországban, Lettországban és Litvániában először bemutatott kiállítás sikere után Salvador Dalí, Marc Chagall és Giorgio de Chirico 96 bibliai témájú műve most Nagyváradra érkezett. 2018. október 23-tól 2019. január 30-ig láthatóak a vármúzeumban.


A Kesauri gyűjteményből származó, Salvador Dali, Marc Chagall és Giorgio de Chirico által készített alkotásokat bemutató Bibliai témák című kiállítás a 20. század első évtizedeinek lenyűgöző és szürreálisan álomszerű képeit idézi fel. Lehetőség nyílik arra, hogy korunk legnagyobb művészeinek a litográfia, és más grafikai, valamint térplasztikai megoldások felhasználásával készült alkotásait vehessük szemügyre. A tárlat anyagát képező neves művészek által készített műalkotások különböző formákban hatnak a modern művészet fejlődési folyamataira. Az általuk megvilágított keresztény-vallásos forrásokhoz tartozó témák az egész emberiséget foglalkoztatják. A megnyitó időpontja és helyszíne: október 23., kedd, 17 óra, a vármúzeum I. emelete. Beszédet mond Sorina Jecza, a Temesvári Triade Alapítvány elnöke, galériatulajdonos és dr. Ramona Novikov művészeti kritikus.

A 91 alkotás 7 tematikus részre tagolódik: Salvador Dalí – Paternoster, Salvador Dalí – Izráel tizenkét törzse – emlékérme-sorozat, Salvador Dalí – A tízparancsolat – ezüstérme-sorozat, Salvador Dalí – A teremtés hét napja – ezüstérme-sorozat, Salvador Dali – Egyéb vallási témájú tárgyak, Marc Chagall – Izráel tizenkét törzse, Giorgio de Chirico – Szent János – Jelenések könyve.

A 12 törzs Jákob pátriárka (később az Izrael nevet kapta) 12 fiának a leszármazottaiból jött létre. A Szentírás szerint tőlük származik Izrael népe, mindegyik törzsnek saját zászlaja és jelképe volt. Úgy tartották, hogy a zászló hátterének alapjául a Kivonulás könyvének 28:15. részében leírt főpapi melldíszen látható drágakő színe szolgált. A törzsi jelképek alapjául, főleg Jákobnak, a fiaihoz szóló áldásokat tartalmazó szövegek (Teremtés könyve 49. fejezet) és Mózesnek, a törzsekhez szóló áldásai (Mózes ötödik könyve 33. fejezet) szolgáltak.

Jeruzsálemi ablakok

Marc Chagall Jeruzsálemi Ablakok litográfiái a művész életművének legfontosabb alkotásai közé tartoznak. Sok év munkája jelenik meg ebben a litográfiákból álló sorozatban, amely tökéletesen ábrázolja Chagall szenvedélyét a vallási narratíva iránt és azt az elkerülhetetlen vonzalmat, amelyet mindenki érez az általa létrehozott álomszerű értelmezéseken. Minden egyes Törzs számára egy külön minta készült. A mintákat Marc Chagall irányítása alatt, Charles Sorlier ültette át litográfiai kövekre.

Chagall ablakait lebegő állatfigurák, halak, virágok és számos zsidó szimbólum népesíti be. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük az ablakok jelentéstöltetét, ezekre úgy kell tekintenünk, hogy figyelembe vesszük Chagall mély azonosulását az egész zsidó történelemmel, a tragédiáival és győzelmeivel, valamint az ő személyes hátterét a Vityebszki zsidó negyedben, ahol született és felnőtt.

Dalí tagadhatatlan tehetsége valaha féktelenül lobogott, itt viszont a keresztény hagyomány tűzhelyében izzik. A Paternoster egy olyan vallásos jeleneteket és egyéb szimbólumokat bemutató gyűjtemény, amelyek jelentőségteljesek voltak Dalí számára és többször megjelentek munkáiban. Szinte minden művészre hatással volt az, ahogy Dalí felfedi a valóság és illúzió közötti rést. Azon túl, hogy kialakította saját szimbolikus nyelvezetét, Dalí létrehozta a belső elme ábrázolásának módját. Az egyik legjelentősebb szürrealistának tartják. Döbbenetet és nyugtalanságot használva hozott létre sajátságos örömteli pillanatot.

Remény és játék

Giorgio De Chirico-nak megvan a bátorsága, hogy János látomásaira egy olyan gyermek szemeivel nézzen, aki teljes mértékben megbízik az Apa és Fia jóságában, a betlehemi éjszakának a szelídségében. És itt a kép, egy ellenállhatatlan szent szabadság: remény és játék – liturgia és a színpad, együtt. Minden el van fogadva és minden elképzelt, kivéve a félelmet és a mélység borzalmát. Nincs tiszteletlenség, csak az irgalom tudatossága.

A János Jelenések szörnyekkel és sárkányokkal teli fantasztikus világ, de Chirico olyan képekkel jeleníti meg, amelyek tisztasága és teljessége közel állnak egy gyerek látásmódjához: homályosak, egyszerűek, de ugyanakkor bonyolultak. Az alkotások szellemisége filozófiai és vallásos szimbólumok szövődménye. Ez a kombináció a tudatalatti világ észlelése, korunk egyik legnagyszerűbb művészétől. A szimbolista és metafizikus de Chirico a klasszikus művészet örökzöld fájának a gyökereiből táplálkozott.

Jegyárak

Felnőttek – 20 lej, 7–14 év közötti gyermekek – 10 lej; iskolai csoportos jegy: 15 gyermek felett – 10 lej, 7 évesnél kisebb gyermekek: ingyenes.