Bevezetés a közgazdaságtanba

Bevezetés a közgazdaságtanba
Nagyvárad- Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által indított Szacsvay Akadémia közgazdaság-tudományi modulja keretében Bihari Péter egyetemi docens tartott előadást a nagyváradi Ady Endre Középiskola könyvtártermében.

 

 

A nagyváradi Ady Endre Középiskola könyvtártermében megjelent érdeklődőket Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke köszöntötte, majd Bihari Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Magyar Nemzeti Bank elnöki tanácsadója tartott előadást, A piac mint a gazdaság alapvető intézménye. Piaci szereplők, piaci instrumentumok, piaci törvényszerűségek címmel.

Arra hívta fel a figyelmet: mivel embereken nem lehet kísérletezni és a valóság nagyon összetett, a közgazdaság-tudomány különböző modellekkel foglalkozik, melyek a rengeteg számú változó tényezőt mérhető és nyomon követhető viselkedésformákra redukálják. Ezeknek egyik módszertani elve, hogy léteznek bemenő paraméterek, melyek aztán egymásra hatnak és kimenő információkat eredményeznek, a másik pedig a ceteris paribus elve, ami azt jelenti: mivel nem vagyunk arra képesek, hogy szimultán vizsgáljuk a rengeteg változó tényezőt, kiválasztunk ezek közül egyet és ennek hatását kutatjuk. Emellett a közgazdaságtan kiindulópontjai a következőek: az emberek általában racionálisan és ésszerűen viselkednek, vagyis az adott lehetőségek közül a számukra legkedvezőbbet választják; a költségek és hasznok alapján mérlegelnek, azaz amikor határozniuk kell, mindig amellett a variáns mellett döntenek, mely maximális hasznot biztosít részükre, minimális kiadással; az egyéni döntések pedig mindig a szűkösség körülményei között születnek, vagyis fordított arány létezik az emberi vágyak és szükségletek végtelensége, és a rendelkezésre álló jószágok szűkös volta között, mely allokációs problémákhoz vezet, melyet a történelem folyamán hagyományokon alapuló, bürokratikus, agresszív vagy piaci módszerekkel próbáltak koordonálni.

 

Piacgazdaság

 

A napjainkban működő piacgazdaság két alapvető vonása, hogy a termelési erőforrások nagyrészt magántulajdonban vannak, valamint a szűkös javakhoz való hozzáférést szabad szerződéseken alapuló cserék jellemzik (a vevők és az eladók is megkeresik a számukra legkedvezőbb feltételeket kináló ügyfelet). Emellett a közgazdaságtani teória a tökéletes informáltság állapotát feltételezi, vagyis azt, hogy a vevők mindegyike ugyanazon információs készlettel rendelkezik, így megtalálják a legjobb kínálatot, és ennek köszönhetően az árakat a vevők és az eladók szabad megegyezése dönti el.

A szakember a keresletet, illetve a kínálatot alakító tényezők, valamint a keresleti (kínálati) függvények ismertetésére is részletesen kitért, kiemelve azt, hogy a közgazdaságtan a kereslet fogalmán a fizetőképességen alapuló szükségletet érti, a kínálat pedig nem más, mint egy jószág kínált mennyisége és az azt befolyásoló tényezők közötti függvényszerű kapcsolat. Ugyebár mindenki számára evidens, hogy minél magasabb valamely terméknek az ára, annál kisebb iránta a kereslet (mert a helyettesítési és a jövedelmi hatás következtében fordított arányosság áll fenn az ár és a kereslet közt), de speciális, kivételes esetek is léteznek. Például egy termék iránt ugyanolyan a kereslet, az árától függetlenül (egy szívbetegnek mindig szüksége van a gyógyszerére); a luxusjavak esetében a presztízs hatás működik („nem lehet olcsót venni”), illetve abnormális esetben árnövekedés esetén a kereslet is nő, például egy szegény családnak nem telik jó élelemre, így hiába nő a szalonna ára, kénytelen továbbra is ezt vásárolni, mivel nincs annyi pénze, hogy jobb húst vegyen.

 

MARSHALL-KERESZT

 

A neoklasszikus közgazdaságtan legfontosabb képviselői szerint a piac öntisztító és önjavító, így spontán módon az egyensúly felé haladnak a folyamatok, ezért az egyensúlytalanító állapot csupán egy pillanatig tart. Az ún. Marshall-kereszt ezt a piaci egyensúlyt jelzi, vagyis nem más, mint az a metszéspont, ahol az egyensúlyi ár találkozik az egyensúlyi termékmennyiséggel. Bihari Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte: akik a Földön élnek azonban tudják, hogy az elmondottakkal ellentétben általában tartós egyensúlytalansági állapotok léteznek, azonban a közgazdaság-tudomány a természetéből fakadóan leegyszerűsített modellekkel foglalkozik, mely sémákat gazdagítani és árnyalni tudjuk, ennek tudható be az, hogy a gyakorlatban legtöbbször másképp történnek a dolgok, mint ahogy elméleti síkon leírják ezeket.

 

Ciucur Losonczi Antonius