Betuker János emlékére

Betuker János emlékére
Geoffrey Harold Hardy angol matematikus szerint „a matematikus – miként a festő – mintákat alkot. Ha ezek időtállóak, annak oka, hogy gondolatokból állanak. A matematikusok mintáinak, miként a festő és költő munkáinak, szépeknek kell lenniük. A gondolatoknak, miként a szíveknek vagy a szavaknak, harmonikusan kell egymáshoz illeszkedniük.“

Betuker János (1932–2015) matematikatanár a pedagógus szakma igazi művészeként megalkotta a matematika gondolatokból harmonikusan illeszkedő mintáit. Az ő személyisége, tudása, karaktere összefonódott a margittai középiskola múltjával és jelenével. 42 éven át a nemzedékek egész sorát avatta be az egzakt tudomány világába, a matematika iránt elhivatottakat és a matematikát kevésbé értőket egyaránt. Hatalmas türelemmel és sok munkával juttatta el tanítványait a vizsgák sikeres letételéhez.
1932. február 5-én született Nagyváradon. Iskoláit is itt végezte. A gépipari középiskolában érettségizett. Kolozsváron matematika tanári diplomát szerez. Bályokon, Berettyószéplakon tanít. Bályokon ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, az albisi születésű Nagy Irma tanítónővel.
1955-ben kinevezik, az akkor még magyar nyelvű berettyószéplaki iskola igazgatójának. Az igazgatói lakásba már házaspárként költöznek be. Ezután következtek a fokozati vizsgák. Volt időszak, amikor ő volt a környéken az egyetlen I. fokozattal rendelkező tanár. Szükség volt rá abban a szakbizottságban, amely az I. fokozatra jelentkezőket értékelte. Így vált Betuker János neve ismertté nemcsak Bihar megyében, hanem azon túl is: Zilahon, Szatmáron, Nagybányán.
1960-ban a Betuker házaspár Margittára költözött, immár két leánykával. 1963-tól a tanár úr a margittai középiskola igazgatója lett. Az igazgatói, illetve aligazgatói tisztséget-megszakítással-26 évig töltötte be.
Egyedüli tanár Margittárol aki megkapja a kiváló tanári (profesor emerit) címet. 1961-től cikkezik, tanulmányokat jelentet meg a „Tanügyi Újságban“, a „Fáklyában“. Feladványokat közöl matematikai lapokban.
Rendkívül sikeres tanár volt. Hamar felismerte a született matematikai tehetségeket. Tanítványai rendszeresen részt vettek és díjakat szereztek a megyei, országos és nemzetközi matematika versenyeken. Két lányából is matematikatanár lett, Ágota Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Líceumban tanít, Enikő pedig Margittán, a Horváth János Elméleti Líceumban. Ők is nagy igényességgel vezetik be diákjaikat a matematikai axiómák, posztulátumok, tételek rengetegébe.
2009-ben a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség részéről Ezüstgyopár-díjat kap. Ez tisztelgés példaértékű életpályája előtt. A 2015-ben átadott új magyar középiskola egyik tanterme az ő nevét viseli.
Betuker János tanár úr egy példakép: az emberség, a becsületesség, a pontosság, a tisztesség, a tárgyilagosság, a mínőségi tanítás megtestesítője. A Horváth János Elméleti Líceum saját halottjának tekinti.
Vigasztalódást gyászoló szeretteinek!
Áldott és örök legyen az emléke! Béke poraira!

Bajkó Ferenc nyugalmazott tanárA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .