Bethlen Gáborra emlékeztek

Bethlen Gáborra emlékeztek
November 15-én, csütörtök délután Bethlen Gáborra emlékezett az RMDSZ várad-réti körzete születése, illetve halála évfordulója okán.

A Petőfi-parkbeli szobornál megjelenteket Somogyi Orsolya, az RMDSZ várad-réti körzeti elnöke köszöntötte, majd a nagyváradi Művészeti Líceum Bálint Beáta tanárnő által felkészített 9. D osztályos diákjai (Boros Bettina, Gulyás Petra, Kónya Alexandra, Zefer Szilvia és Varga Ádám) ismertették röviden Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életét. A megemlékezés főhajtással zárult, koszorúzott mások mellett Meleg Vilmos az RMDSZ nagyváradi szervezetének az elnöke és Székely Hajnal, az RMDSZ Nőszervezet helyi vezetője is.

Erdély aranykora

Bethlen Gábornak 16 év alatt sikerült megteremtenie azt, amit Erdély aranykoraként jegyez a történetírás, kedvezőtlen helyzetből kiindulva alkotta meg életművét, a „tündérkertet”. A legfontosabb teendője a gazdaság és a szellemi felvirágoztatás volt. Mély istenhittel, a protestánsokra alapozva megteremtette a vallásszabadság légkörét, megalapította az első román püspökséget. Kibékítve a szászokat is, komoly hangsúlyt fektetett a magyar kézműipar fejlesztésére, külföldi szakembereket hívott az erdélyi bányakincsek kiaknázására, és fellendítette a kereskedelmet is. Bőkezű mecénásként kezdettől finanszírozta külföldi egyetemekre kijutott erdélyi diákok tanulmányait, tizenkét iskolát, Gyulafehérváron főiskolát is alapított, európai uralkodóhoz illően udvara az ország tudományos és művészeti életének fellegvára lett.

Ciucur Losonczi Antonius