Bethlen Gábor fejedelem emléknapja

Nagyvárad – Immár hagyomány, hogy november 15-én Bethlen Gáborra emlékeznek a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Középiskola tanulói, tanárai. A fejedelem napján ezúttal is volt koszorúzás és ünnepi istentisztelet.

Csütörtök reggel kilenc órakor a fejedelem szobránál, a Petőfi-parkban gyülekeztek diákok és tanárok. Veres– Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor rövid beszédében arról szólt: ilyen alkalmakkor látható, mennyire vagyunk méltók elődeinkhez. Ezt követően Tőkés László püspök és Csomay Árpád generális direktor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében rótta le tiszteletét a szobornál, majd az eseményre meghívott Wittner Mária FIDESZ képviselő és 1956-os forradalmár nevében dr. Hermán M. János előadótanácsos koszorúzott. Kövendi István várad -olaszi segédlelkész a gyülekezeti szövetség nevében helyzett el koszorút a szobor talapzatánál, majd Szabó Zsuzsa iskolaigazgató két diákkal együtt rótta le tiszteletét a fejedelem szobra előtt.

Kerek évforduló is

Később a várad-olaszi templomban tartott ünnepi istentiszteleten Tőkés László püspök elmondta: az évek során a Fejedelmi Emléknap az iskola napjává vált, s ez az ünnep az idén egybeesik az iskola fennállásának 450. évfordulójával. A püspök a református tanintézetek történelmét elevenítette fel -  azt, hogy a török megszállás, a Habsburg-korszak, a rekatolizáció, valamint a kommunizmus évei után ismét megnyitották kapúikat. Sokunkban a kiszolgáltatotság, elesettség, kisebbrendűség érzése munkálkodik – de Isten igéje ara tanít, hogy bíznunk kell a segítségében. S ha jobban belegondolunk, nem is vagyunk olyan kicsik, hiszen a Kárpát-medencében 14-15 millióan vagyunk, s ha összefogunk, megnő bennünk az erő és az önbizalom -jelentette ki püspök.

Nincs vége a forradalomnak

Később az 56-os eseményekre tért ki – arra, hogy 269 „nagyváradi srác” megalakította a Szabadságra Vágyó Magyar Ifjak Szervezetét, s közülük hatvanan összesen több mint ötszáz év börtönbüntetést kaptak.

Végül Wittner Mária szólalt fel. Arra hívta fel a figyelmet: mindig szomorú tapasztalat, amikor a történelem során szembeállítják egymással a magyarokat. Ilyen értelemben a 2004 december 5-i népszavazás a romániai magyaroknak rosszabb lehetett, mint a Trianon, hiszen saját testvéreik szavaztak ellenük. Arra is kitért: a forradalomnak még nincs vége – hiszen a tizenhat pont még mindig nincs teljesítve – csak az oroszok mentek ki, és többpárt-rendszer van.

A lélek szabadsága

Az emberek vizsont mind a mai napig félnek – pedig az igazságot nem lehet felakasztani, a lélek szabadságát semmiféle „izmussal” nem lehet legyőzni. Beszélt börtönben töltött éveiről, s arról is szólt: olyan embert kell az EU-ba választani, akinek szavait tettei igazolják, aki „emberi értékeit átadja az embertársainak, s nem bankban örzi – mert ez a legfontosabb”.

A jelenlévők a későbbiekben a Milleniumi Emlékoszlopot koszorúzták meg, majd Lorántffy Zsuzsanna szobránál rótták le tiszteletüket.

 

Neumann Andrea