Beteljesedés és megérkezés…

Beteljesedés és megérkezés…
Nagyvárad- A hagyományokhoz híven idén is a Székesegyházban tartották a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ballagási ünnepségét. Pénteken három osztály búcsúzott szeretett iskolájától.

Szokás szerint a Kanonok sorról indult a tanárok kíséretében a három ballagó osztály (az idén XII. A, matematika-informatika szak, osztályfőnök Rázmán Enikő, XII. B, teológia szak, osztályfőnök Kovács Márta, valamint XII. C, közgazdasági szak, osztályfőnökök Kele Tünde és Ilisie Luminiţa), hogy a Szent László-szobrot megkerülve a Székesegyházba vonuljon, ahol a hozzátartozók, egyházi és világi elöljárók várták a végzős diákokat.

Az ünnepi szentmisén Szent János könyvéből szólt az evangéliumi részlet. Prédikációjában dr. Kovács F. Zsolt atya, a római katolikus püspökség irodaigazgatója a múlt héten ünnepelt mennybemenetel napjához hasonlította a ballagási ceremóniát, mely szintén szomorkás, de ugyanakkor örömteli, búcsúzkodó, mégis vidám. Úgy fogalmazott: elszakadnak a szülőkhöz, barátokhoz, iskolatársakhoz, helyzetekhez és környezetekhez fűződő szálak, mégis az esemény nem az elmúlásról szól, sokkal inkább a beteljesedésről és a megérkezésről ahhoz a pillanathoz, amikortól kezdve a döntés súlypontja a fiatalok kezébe helyeződik. Ezentúl ugyanis már saját maguk választják meg, mit tartanak fontosnak az életükben, milyen következő lépést tesznek. Míg a maguk mögött tudott hetek, hónapok és évek azzal teltek, hogy tudással, emberséggel, bölcsességgel és becsülettel vértezték fel magukat, addig néhány nap múlva az érettségi vizsgákon bizonyíthatják, hogy megtalálták azt a fogódzót, melybe kapaszkodhatnak az életük folyamán. Az érettség azonban több mint tudás- figyelmeztetett a tisztelendő-, bölcsesség is, melynek birtokában másképp látjuk a világot. „Az igazi hatalom szolgálat, a helyes önértékelés az alázat, a valódi önmegvalósítás a realitás szemüvegén keresztül valósul meg”, hangsúlyozta, majd Szent Ágoston imádkozó szavaival bocsátotta útjukra a ballagókat: „Add meg Uram, amit parancsolsz, és parancsolj, amit akarsz”.

Átadás

A szentmise után Kovács F. Zsolt felolvasta a New Yorkban tartózkodó Exc. Böcskei László megyés püspök üdvözlő szavait, majd egy, a Szent László Líceum sajátosságát képező mozzanat következett, melynek keretében néhány tizenkettedikes nem csupán az alma mater kulcsát adta át tizenegyedikes társainak, hanem a Vatikán, az iskola, a város és az Európai Unió zászlaját is.

Ezután Zalder Éva igazgatónő a jelentőségét tekintve sorsfordító, értéket meghatározó napnak nevezte a ballagás időpontját, azt kívánva a végzősöknek: cselekedjenek mindent megfelelő időben és helyben, kitartással és becsületes munkával építsék úgy a jövőjüket, hogy az életet helyesen értelmezve semmi se állhasson boldogságuk és boldogulásuk útjába. A Kiss Géza- Kiss Lívia művészházaspárnak köszönhető meghatóan szép percek után (felcsendült Zorán Kell ott fenn egy ország című dala), név szerint szólították a diákokat, és az osztályfőnökök okleveleket, ajándékokat adtak át nekik.

Ciucur Losonczi Antonius