Beszkennelik a munkakönyveket

Beszkennelik a munkakönyveket

Bihar megye – A nyugdíjhivatalok gyakorlatilag
újrakezdik a 2001 előtt regisztrált
munkakönyvek adatfeldolgizását, ugyanis
egy 2008 évi kormányhatározat szerint
kötelesek be is szkennelni a munkakönyveket.


A nyugdíjhivatalok 2006-ben kezdték el a
2001 április 1. előtt regisztrált
munkakönyvek adatainak
átvételét és
feldolgozását. Bihar megyében
mindeddig 136.692 munkakönyv adatait
dolgozták fel és még mintegy
nyolcezerre becsülik azon munkakönyvek
számát, melyek még nem
érkeztek el a hivatalhoz. Egy 2008-as
kormányhatározat értelmében
azonban a megyei nyugdíjpénztárak
kötelesek beszkennelni a munkakönyveket,
így s pénztárak újra
bekérik azokat a területi
munkafelügyelőségektől, a
munkaadóktól, a
foglalkoztatásügyi
ügynökségektől, illetve a
magánszemélyektől. Erről is
tájékoztatták a sajtót
szerdán a Bihar Megyei Nyugdíjhivatal
nagyváradi székhelyén. Szarka
Árpád igazgató tudatta, hogy
a  munkakönyvek beszkennelésére
két évet kaptak a megyei
nyugdíjpénztárak, azaz 2010
december 31-ig kell végezni a művelettel,
addig minden munkakönyvet el kell juttatni a
pénztárhoz. A Bihar megyei hivatal
januárban kezdte el a beszkennelést,
eddig 11.263 munkakönyv érkezett be a
pénztárhoz, ezekből 6138-at
már be is szkenneltek,
tájékoztatott az igazgató.

Bevinni!


Szarka Árpád felkéri a 2001
április 1. előtt
nyilvántartásba vett munkakönyveket
birtokló munkaadókat és a
magánszemélyeket, hogy juttassák
el ezt az okmányt a nyugdíjhivatalhoz
úgy, hogy annak első
borítójához kapoccsal
rögzítsék a személyi
igazolványuk másolatát és a
munkakönyvben töltsék ki a 2001
április. 1. előttre vonatkozó
adatokat. Amennyiben a munkakönyv tulajdonosa
már nem él az országban, akkor a
munkakönyvet ahhoz a megyei
nyugdíjhivatalhoz kell elküldje, melynek
körzetében utolsó munkahelye volt.
Ha a külföldön élő
személy felhatalmaz valakit arra, hogy juttassa
el helyette a munkakönyvet a hivatalhoz, akkor ezt
a felhatalmazott megteheti annál a
nyugdíjhivatalnál, ahova ő tartozik.
Ezesetben a felhatalmazott egyén is be kell
nyújtsa személyi iratának
másolatát. A postán eljuttatott
munkakönyvek mellett kötelező
módon el kell küldeni a személyi
igazolvány másolatát és a
Romániában érvényes
személyi kódot is. Akiknek nincsenek
érvényes romániai személyi
iratai, azok el kell küldjék a
befogadó ország által kiadott
útlevél vagy személyi
igazolvány  másolatát. Az
igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy
a munkakönyvek beadásának
elmulasztása 2010 december 31-ig
kihágásnak minősül, és
magánszemélyekre 300-600, jogi
személyekre pedig 1500-5000 lej
közötti bírságot lehet
kiróni emiatt. A hivatal beütemezte a
munkaadókat aszerint, hogy ki milyen
időszakban juttassa el a bírtokában
lévő munkakönyveket a
pénztárhoz és erről
írásban is értesítette az
érintetteket. Szarka Árpád
ezúton is felkérte őket arra, hogy
tartsák be ezt a programot, ugyanis a megyei
nyugdíjhivatal az idén 50 ezer
munkakönyvet kell beszkenneljen.

Pap István