Beszélgetések a diszkriminációról

Beszélgetések a diszkriminációról

Bihar megye – Méltányosság és
diszkrimináció a humán
erőforrás-menedzsmentben címmel
szervezett kerekasztal-megbeszélést szombaton
a Nagyváradi Állami Egyetem
közgazdaságtan tanszéke.


A PHARE programból finanszírozott
megbeszélésre a tanszék
nagyváradi székhelyén került
sor. A beszélgetés moderátorai dr.
Alexandrina Deaconu, a bukaresti
Közgazdasági Akadémia professzora,
illetve dr. Lukács Edit, a galaci Dunarea de Jos
Egyetem egyetemi előadótanára
voltak. A kerekasztal-megbeszélés
felvezetéseképpen a két
moderátor rövid előadást
tartott a diszkrimináció
mibenlétéről. Lukács Edit
kifejtette, hogy a a
méltánytalanság
feszültséget teremt, és e
feszültség nagysága arányos a
méltánytalanság
mértékével. Az előadó
elmondta, hogy a törvény biztosítja
a méltányos fizetést, csakhogy a
piaci kereslet és kínálat
törvénye miatt sok munkaadó
figyelmen kívül hagyja a
méltányosság elvét. Az
előadó kijelentette azt is, hogy
gazdasági válság idején
nő a munkahelyi diszkrimináció, majd
felmérésekre hivatkozva elmondta, hogy az
Európai Unióban még mindig nagy a
negatív diszkrimináció a nők
rovására. Alexandrina Deaconu
előadásában kifejtette, hogy
három eszközzel lehet küzdeni
Romániában a diszkrimináció
ellen: az egyenlő elbánás
elvének következetes
alkalmazásával, az egyenlő
munkafeltételek
biztosításával és az
Uniós diszkriminécióellenes
program hazai alkalmazásával. Ezt
követően a kérdések és a
véleménynyilvánítások
hangzottak el: többen kijelentették, hogy
van pozitív diszkrimináció is:
„a roma kisebbséget a román
oktatási rendszerben nagyon pozitívan
diszkrimináljuk” – mondta az egyik
felszólaló, míg Flaviu Pop
közgazdász elmondta, hogy ő a
pozitív diszkrimináció
áldozatának tekinti magát, ugyanis
ő abban az időben dolgozott egy
multinacionális vállalatnál,
amikor éppen nagy divatja volt a nőknek
kedvező pozitív
diszkriminációnak – „így
akkor a nőket juttatták vezető
beosztásba, pusztán azért mert
nők voltak, ezért én úgy
éreztem, hogy nincs helyem ott és
eljöttem.”

Pap István