Beszélgetés Răzvan Theodorescu akadémikussal

Beszélgetés Răzvan Theodorescu akadémikussal
2017-ben a Rao kiadó gondozásában jelent meg Narcis Dorin Ion „Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu” című könyve, amelyben a nemzetközi hírű művészettörténésszel, politikussal folytatott kötetlen beszélgetés anyagát szerkesztett formában, kötetben tárja az olvasó elé.

Tematikai szempontból orientált és kronológiai sorrendben mutatja be a neves történész életpályájának alakulását, betekintést nyújt a kor politikai, szellemi életébe is. A szerző szerint a könyv „vallomás a történelemről, a román kultúráról, civilizációról.” Az életinterjúk 2015. január 27-28, február 24-25, július 23-24 között a Román Akadémián zajlottak le. Hat alkalommal folytatódtak az interjúk. Az akadémikus beszélt a gyermekkoráról, családjáról, a családi gyökerekről, az egyetemi éveiről, azokról a neves tanárokról, akik személyisége alakulásához hozzájárultak, a tudományos tevékenységéről, megpróbáltatásokról, a politikai életben játszott szerepéről. Baloldali politikusnak vallja magát. Értékesek, érdekesek Răzvan Theodorescu által vázolt politikai portrék, a civil szervezetekkel kapcsolatos eszmefuttatása. Ugyanakkor keresztmetszetét adja a bukaresti felső tizezer mindennapjainak, melyet fűszerez sajátos jelleggel a bukaresti gondolkozásmód. Mindezt olvasmányosan megismerhetjük. Mert Răzvan Theodorescu lebilincselő könnyedséggel lavírozik abban a szellemi, és tudományos, politikai közegben, melyben immár évtizedek óta tevékenykedik, nem csak az országban, de határainkon kívül is. A főszereplő nagy érdeme, hogy figyelemre méltóan meg tudja oldani a felmerülő problémákat.

A könyvben a szerző az Előszó helyett, Virgil Cândea akadémikusnak a Román Akadémia Aulájában, 2001-ben, elmondott beszédéből idéz, aki méltatja Răzvan Theodorescu tudományos tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy a neves akadémikus új perspektívákat nyitott a hazai és a dél-kelet európai történelemtudományi kutatásban. Az Utószót Alex Mihai Stoenescu író, történész írta. A 2000 példányban megjelent, rendkívül szép kivitelezésű 330 oldalas könyv érdeme a hitelesség és az őszinte hangnem. A könyvben szereplő lábjegyzetek, mellékletek segítik az olvasót a szellemi, politikai élet bonyolult világában való tájékozódásban. A gazdag fotóanyag szemléletessé teszi a mondanivalót. Răzvan Theodorescu őszintén beszél az életéről, a korról, a politikai élet szereplőiről. A szerző szerint valószínű, hogy ezek az eszmefuttatások majd vitát váltanak ki a történészek, a kultúra és a politikum világában, ugyanis Răzvan Theodorescu akadémikus „kellemetlen” igazságokat is megfogalmaz.

Az akadémikus életútja

Răzvan Theodorescu (1939, Bukarest) művészettörténész, politikus. 2000 óta a Román Akadémia tagja. A Román Akadémia Művészeti, Építészeti és Audiovizuális Tanszékének elnöke. Egyetemi tanulmányait a Bukaresti Egyetem Történelem szakon végezte, egy kis megszakítással. 1959-ben, negyedévesen kizárják az egyetemről szovjetellenes magatartása miatt. Szakképzetlen, majd szakképzett munkásként dolgozik. Majd újra visszaveszik az egyetemre. Tanulmányai befejezése után lehetővé vált, hogy a kutatás területén fejtse ki a tevékenységét. A Művészettörténeti Intézetben kutatóként dolgozik. A Bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem oktatója. 1990-ben bekapcsolódik a politikai életbe. Számos tisztséget töltött be. A Román Rádió és Televízió elnöke (1990-1992), a Năstase -kormányban művelődési miniszter (2000-2004), Bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem tanára, sorolhatnák tovább. Számos díj és elismerés birtokosa. 1993-ban a Bécsi Egyetem Herder-díjban részesíti kiemelkedő tevékenységéért.

Kolozsvári könyvbemutató

A Babeș- Bolyai Tudományegyetemen mutatták be „Despre cultura de ieri și românii de azi” című könyvet. A könyvbemutatón jelen volt Răzvan Theodorescu akadémikus is. Dr. Ioan Aurel Pop akadémikus, az intézmény rektora, dr. Ion Bolovan egyetemi tanár, rektorhelyettes, Marius Porumb akadémikus, Narcis Dorin Ion történész, a szerző, a Peleș Múzeum igazgatója és Ovidiu Enculescu, a Rao Kiadó igazgatója méltatták. Ioan Aurel Pop akadémikus méltatta Răzvan Theodorescu tudományos munkáját. A neves tudós értékes műveket alkotott, mint például” Bizanțul, Balcanii și Occidentul la începuturile culturii medievale românești” (Bizánc, Balkánok és Nyugat a román középkori kultúra kezdetén – 1974), „Civilizația românilor între medieval și modern” (Románok civilizációja középkori és modern között-1987), sorolhatnánk. Kiemelte az akadémikus törtélem- filozófiáját. Két alapvető elméletet- a kulturális folyósók és a románok tranzakciónális mentalitásának elméletét- dolgozta ki. Mint Erdély kiváló ismerője, értékeli a kolozsvári történelmi iskolát, a neves erdélyi történészeket. Nagy történész, nagy tudós- mondta Ioan Aurel Pop. Alkotó tevékenységének eredményességét a megjelent publikációk fejezik ki: 600 hazai és külföldi folyóiratban közölt tanulmány és 15 könyv.

Răzvan Theodorescu a könyvbemutató alkalmával elmondta, hogy könyvének őszinte hangnemét vállalja. Neves egyetemi tanárok, mint Ion Nestor, Mihai Berza, Dionisie Pippidi, Emil Condurachi akadémikus hozzájárultak a személyisége alakulásához, Constantin Daicoviciu akadémikus is. Felidézte családi gyökereit. Kolozsvárhoz lelkileg is kapcsolódik-mondta. Az egyetem elvégzése után a tanárok kihelyezése központilag történt. 1963-ban Kolozsváron zajlott le a történelemszakos végzettek kinevezése. Felidézte azt a felejthetetlen pillanatot, amikor Constantin Daicoviciu, az egyetem rektora a jelenlevő végzettek előtt megkérdezte, ki Răzvan Theodorescu, aki első volt a végzősök listáján. Még most is emlékszik, ahogy a neves történész átölelte, gratulált neki. Több emlék is köti a Kincses városhoz. A BBTE Románia legnagobb egyeteme, amellyel kapcsolata van. A doktori értekezését bíráló bizottság előtt védte meg, amelynek elnöke Virgil Vătășianu művészettörténész professzor volt. Mint művelődési miniszter gyakran jött Kolozsvárra. Kolozsvár nemcsak Románia egyik nagy városa, Erdély történelmi központja, hanem nagy európai város is- hangsúlyozta Răzvan Theodorescu. 2001-ben rendkívüli tevékenysége elismeréseként megkapta a Kolozsvár díszpolgár címet.

Életrajzi regény

Narcis Dorin Ion történész kifejtette, hogy 2013-ban személyes projektet dolgozott ki. Neves személyiségekkel életinterjúkat készít, amelyek szerkesztett formában, kötetben jelennek meg. A most bemutatott könyv is a projekt részét képezi. Kronológiai szempontból mutatja be Răzvan Theodorescu akadémikus életútját. Életrajzi regénynek tekinthető.

A könyv rendkívül olvasmányos annak ellenére, hogy nagy mennyiségű információt, adatot tartalmaz. Az olvasó betekintést nyer a tudományos kutatók világába, a hazai társadalmi, politikai, kulturális élet bonyolult, ellentmondásokkal, kihívásokkal teli világába. Megvalósult a szerző szándéka, érdekesen, hitelesen mutatta be a neves akadémikus személyiségét.

Csomafáy Ferenc