Beszámoló és küldöttjelölő közgyűlés volt Margittán

A margittaiak nagyon jól szerepeltek az aláírásgyűjtésekben, a legutóbbi alkalommal, a Minority Safepack támogatására, 3065 aláírást gyűjtöttek
A margittaiak nagyon jól szerepeltek az aláírásgyűjtésekben, a legutóbbi alkalommal, a Minority Safepack támogatására, 3065 aláírást gyűjtöttek
Március 1-jén tartotta meg a helyi, a magyarkéci és a Margitta körzeti RMDSZ a beszámoló és küldöttjelölő taggyűlését a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében.

A Választmányi tagokon túl a tagság is szép számban képviseltette magát. A megyei RMDSZ küldötte Borsi Lóránt ügyvezető alelnök volt. Demián Zsolt körzeti elnök köszöntötte röviden az egybegyűlteket, majd rögtön rátértek az ülés érdemi részére. Elsőként Borsi Ernő magyarkéci elnök számolt be tevékenységükről. Ebből kiderült, hogy a református egyházzal karöltve képviselik a helyi magyarság ügyét, valamint programjaikat is nagyrészt közösen szervezik. A presbitérium és a helyi RMDSZ választmánya között is nagy az átfedés. Egyházi és politikai vonalon is tulajdonképpen ugyanazok az emberek vállaltak vezető szerepet.

Aláírást gyűjtöttek

A margittai RMDSZ tevékenységéről Árkosi Antal elnök számolt be. Rendezvényeik közül kiemelte a március 15-i, az október 6-i, a Magyar Kultúra ünnepi és az Ady ünnepi megemlékezéseket. Ezeket az egyházakkal, civil szervezetekkel és a magyar iskolával közösen szervezték meg. Ezen túl megszervezték az RMDSZ farsangi bált és majálist, melyeknek már többéves hagyománya van. Éves rendszerességgel ajándékkönyveket és oklevelek adnak a végzős magyar diákoknak (VIII és XII. Osztályosok). Nagyon jól szerepeltek az aláírásgyűjtésekben, a legutóbbi alkalommal, a Minority Safepack támogatására, 3065 aláírást gyűjtöttek. Eredményeik közül első helyen említették meg a margittai magyar iskola két épülete közötti terület kisajátítási folyamatának kiharcolását, majd a magyar civil szervezetek és egyházak támogatását. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ székház ad otthont több bejegyzett magyar civil szervezetnek és a helyi szenátori irodának is. A szervezet irodavezetője, az elnökök közreműködésével folyamatos tájékoztatást és segítségnyújtást ad honosítási és regisztrálási eljárásokban a város magyarságának, mondta a helyi elnök. Mivel a margittai és a Margitta Körzet RMDSZ szervezetének programjai nagyjából azonosak, Demián Zsolt körzeti elnök nem bocsátkozott ismétlésekbe, inkább filmvetítéssel illusztrálta a szervezet tevékenységét. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, majd nevesítették a megyei gyűlés küldötteit.

Szőke Ferenc