Bérmaximizálásra Uniós panasz

A tanügyi szakszervezetek heves ellenállásába ütközött kormánynak az a terve, hogy maximizálja a tanárok fizetésemelésének felső határát. A szindikátusok az Európai Uniűnál akarnak panaszt tenni.

A kormány szándékának hátterében az az érv áll, hogy az ország költségvetése a jelelenlegi gazdasági helyzeben nem bírná el a tanárok ötven százalékos fizetésemelését, mely a 221/2008 számú törvény alapján járna a tanyügyben tevékenykedő tanároknak. A helyzetet bonyolítja, hogy az említett törvény és az ehhez kapcsolódó sürgősségi kormányrendelet alkalmazása tekintetében nincs egységes joggyakorlat Romániában, így történhetett meg az, hogy több tanár beperelte az államot a ki nem fizetett fizetésemelés miatt, és már születetett is hétezer jogerős ítélet, mely kimondja, hogy a tanároknak visszamenőleg ki kell fizetni a megemelt fizetést. Ugyanakkor további ötvenezer ilyen per van még folyamatban. A kormány érvelése szerint egységesíteni kell a tanárok fizetését, ezért született meg az említett jogszabály-tervezet, melyet várhatóan felelősségvállalással akar elfogadtatni a kabinet. A tanügyi szakszervezetek tiltakoznak, és bejelentettek, hogy az Európai Unió fórumaihoz fordulnak az ügyben.

Kinek van, kinek nincs

Ioan Tent  FSLI Bihar megyei elnöke lapunk kérdéseire válaszolva elmondta: „tegnap (csütörtökön – szerk. megj.) délelőtt az egyetemi szakszervezetek képviselői tárgyaltak a minisztériumban, aminek semmilyen konkrét eredménye nem volt, erre a délutáni kormányülésen megszületik ez az aljasság. A kormány egy olyan rendeletet is ki akar dolgozni, amelyben hatályon kívül helyezi a jogerős bírói ítéleteket, ami azt bizonyítja, hogy Romániában az igazságszolgáltatás a nullával egyenlő.”. Arra az állításra pedig, miszerint nincs elég pénz az államkasszában, Tent így reagált: „Udrea asszonynak van pénz, de a tanügynek sosincs pénz!” Tent kijelentette, hogy a tanügyi szakszervezetek az Európai Unióhoz fordulnak az ügyben. „Mást nem is nagyon  tehetünk, mert a kormánynak volt gondja arra, hogy szétverje a szakszervezeti mozgalmat. Az Európai Unióhoz fordulunk, mert itthon nincs kivel tárgyalni.” – szögezte le.