Bérmálkozás Nagyszalontán

Fotó: Szabó Attila
Fotó: Szabó Attila
Vasárnap, július 5-én a Szentlélek 27 gyermekre árasztotta ki ajándékait Nagyszalontán a római katolikus templomban, amely által az egyházközség felnőtt keresztény híveivé váltak.

Az ünnepi szentmisén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a megszentelt olajjal, krizmával.
A templom zsúfolásig megtelt a nagy ünnepre. Gyónási lehetőség is volt, a szentmise előtt és alatt Kiss Márton atya gyóntatott. A helyi kórus Kremene Viktor kántor vezetésével csodálatos énekkel fogadták a bérmálkozókat és Böcskei László püspök atyát a bevonuláskor.
A bevezetőben egy bérmálkozó kislány, egy bérmaszülő, majd dr. Lőrincz Ottó esperes-kanonok nagyszalontai plébános, a bérmálkozók felkészítője köszöntötte a püspök urat, aki a gyerekeknek a Szentlélek kegyelmét, egy természetfeletti ajándékot hozott el Nagyszalontára.
Az olvasmány, szentlecke és evangélium felolvasása után Lőrincz Ottó atya bemutatta a bérmálkozásra felkészített híveket, akik a szentség kiszolgáltatását kérték.
Ezután a püspök atya barátságos hangvételű homíliája következett.
A püspök atya néhány mondta:
„Ez a nap nem egy olyan ünnep, amit itt megülünk, aztán hazamegyünk és folytatjuk az eddigi életünket. Ez nem egy mindennapi esemény. Felnőtt keresztényként nyitjátok meg életeteket Isten előtt. Mindaz, ami most történik, az egy kezdet. Mától ti is, mint az apostolok az első pünkösd után felbátorodva léptek ki a világ elé és beszéltek Istenről. Nektek is mától a jó, a szép, az érték kell fontos legyen az életetekben. A Szentlélek egy munkálkodást indít el a szentsége által, hogy Isten akarata szerint éljetek, szépet, jót, szeretetet sugározzatok az emberek felé. Az Öröm Evangéliumát kell az emberekhez vigyétek, hogy egyetértés és béke legyen, testvériség és szeretetet. A bátorság hozzá tartozik a megbérmált ember életéhez. Minden időben és minden körülmény között felvállaljuk hitünket.”
A prédikáció után a keresztségi fogadást újították meg a bérmálkozók, majd kezdetét vette a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.
A bérmálkozók sorban járultak a püspök úr elé, mögöttük a bérmaszülők, akik jobb kezüket a bérmálkozók jobb vállára helyezték. A püspök atya krizmával keresztet rajzolt a bérmálkozó homlokára, felnőtt keresztény nevén szólítva, majd kezet fogott vele. Végül a megbérmált bérmálási emlékképet kapott.
A szentmise áldozati része következett, Böcskei László pöspök a bérmálkozókat áldoztatta meg először, majd a bérmaszülőket és szülőket.
A befejezésben három bérmálkozó verssel és egy ikebanával mondott köszönetet a püspök atyának, majd Ottó atya a helyi plébános köszönte meg, hogy a püspök úr eljött Szalontára és kiszolgáltatta a csillogó szemű fiataloknak a bérmálás szentségét, akik Isten kezének simogatását érezhették meg ez által.
A megyéspüspök a záróáldás előtt köszönetet mondott mind Ottó atyának, a gyerekek felkészítése miatt, mind az egyházközség aktív tagjainak, akik bármi nemű hozzájárulással támogatták ezeket a gyerekeket, fiatalokat, vagy ezt a fontos eseményt.
Zárómondatként a bérmálkozóknak ezt szánta: „Legyetek hűségesek az Úrhoz, legyetek hűségesek az úton. A Szentlélek kegyelme átjárjon, hogy életetekben sok legyen az öröm.”
A pápai himnusz, a székely himnusz és a magyar himnusz eléneklése után vonult ki a templomból a nagyszalontai római katolikus egyházközség 27 új felnőtt kereszténye, a ministránsok, Vakon Zsolt püspöki titkár, Kiss Márton atya bélfenyéri plébános, dr. Lőrincz Ottó esperes-kanonok és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök kíséretében.

Petran-Balázs Natália