Bérmálkozás a szatmárnémeti Szentlélek templomban

Bérmálkozás a szatmárnémeti Szentlélek templomban

Szatmár megye — Pünkösd
vasárnapján a szatmárnémeti
Szentlélek templomban huszonhárom
szatmárnémeti, vetési és
óvári fiatal
bérmálkozására került sor,
hallhatták a hívek Ft. Merlás Tibor
plébánostól.

Pünkösd vasárnapján a
szatmárnémeti Szentlélek templomban
huszonhárom szatmárnémeti,
vetési és óvári fiatal
bérmálkozására került sor,
hallhatták a hívek Ft. Merlás Tibor
plébánostól. A püspöki
szentmise alkalmával Nm. és Ft.
Schönberger Jenő elmondta Jézus
három évig tanította a népet,
és gyakran beszélt arról a
Lélekről, amely cselekedetei
végrehajtsára készteti. De ki is ez a
Vígasztaló, a Szentlélek? —
tette fel a kérdést a főpásztor.
Mint mondta, nagyon nehéz elképzelni, mert az
Atya belső életéhez tartozik. De az
biztos, hogy az az ember, akit elér, annak
gyökeresen megváltozik az élete, mert
feladatot kap: azt, hogy a Mindenható
szeretetét és képmását
kell ismerté tennie a világban. Ez pedig
úgy lehetéséges, ha olyan cselekedetek
kísérik a bérmálkozás
szentségében részesült ember
életét, amelyek azt
bizonyítják, hogy Istentől vett
küldetése van, e tudatban él és
cselekszik a továbbiakban.