Bercea püspök: Románia vallási, kulturális tisztogatást folytat

Virgil Bercea nagyváradi görög-katolikus püspök
Virgil Bercea nagyváradi görög-katolikus püspök
Nyílt levelet küldött Victor Ponta miniszterelnöknek Virgil Bercea nagyváradi görög-katolikus püspök, melyben kétségbe vonja a végleges népszámlálási adatok hitelességét, egyben azzal vádolja az államot, hogy kulturális vallási tisztogatási politikát folytat.

A levélben a püspök leszögezi, hogy a görög-katolikus egyház kétségbe vonja a 2011-ben végzett népszámlálás hivatalos adatait, mert azok nem tükrözik a valóságot a romániai görög-katolikusok létszámát illetően. Mint írja, a hivatalos adatok szerint mindössze 150.593 görög-katolikus él az országban, azaz 40 ezerrel kevesebben, mint a 2002-es népszámlálás idején. A püspök jelezte, hogy a görög katolikus közösség létszáma az elmúlt tíz évben nem hogy csökkent, hanem éppen hogy növekedett. Példaként említi Nagyváradot, ahol 2002-es népszámlálás hivatalos adatai szerint 6.860 görög-katolikus élt, míg 2011-ben már csak 5.872 görög-katolikust számoltak meg, annak ellenére, hogy a városban lévő öt görög-katolikus templom közül kettőhöz és egy kápolnához több mint hatezer hívő van regisztrálva. A továbbiakban Bercea emlékeztetett arra, hogy számos panaszt kapott a népszámlálás idején görög-katolikus hívektől arról, hogy vagy nem számolták meg őket, illetve arról, hogy a számlálóbiztosok azt mondták nekik, hogyha románok, akkor csak ortodoxok lehetnek. Ugyanakkor az is feltűnt a püspöknek, hogy a 2011-es népszámlálás nem végleges és végleges adatai között is óriási különbség van, hiszen míg az előzetes adatok szerint 160.275 görög-katolikus volt, addig a végleges adatok már csak 150.593 görög-katolikust tartanak nyilván.

Bercea levelében megmagyarázhatatlannak nevezi azt, hogy mindössze egy év alatt közel tízezer személlyel kevesebb görög-katolikus lett, miközben az lakosság összlétszát maegymillió fővel megnövelték. Virgil Bercea úgy ítéli meg, hogy a román állam tudatosan csökkenti a görög-katolikus közösség létszámát azért, mert az állam továbbra sem hajlandó visszaszolgáltatni a görög-katolikusok javait, amelyeket 1948-ban elkobozott tőlük és átadott az ortodox egyháznak. Ugyanakkor Bercea püspök jelezte a miniszterelnöknek azt is, hogy nagyon sok településen a görög-katolikus híveket diszkriminálják, zaklatják abból a megfontolásból, hogy ne vallják meg vallási hovatartozásukat. „Az a tény, hogy a Román Állam megtagadja a kommunista időszakban elkövetett igazságtalanság jóvátételét és manipulálja a népszámlálási adatokat azért, hogy kimutassa azt, hogy a görög-katolikusok száma csökkent, annak meggyőző bizonyítéka, hogy a Román Állam kulturális és vallási tisztogatási politikát folytat a romániai görög-katolikus közösség ellen” – fogalmaz levele végén a püspök, aki hivatalos magyarázatot kér a miniszterelnöktől.