Bepereli a tanács a Selinát

Bepereli a tanács a Selinát
Bihar megye – Az alig több mint félórás csütörtöki ülés során minden napirendi pontot egyhangúan megszavaztak a megyei tanácsosok. Többek között azt is, hogy a tanács pert indít a Selina cég ellen.

A Selinával kötött, lakásépítésre vonatkozó két szerződés ügyében kezdeményez pert a Bihar Megyei Tanács. Az előzmények 2005-ig nyúlnak vissza, ekkor hagyta jóvá a Megyei Tanács a lakásépítési programot két területen, ezek egyike az egyetem utcáján, a másik pedig az Aradi úton található. A versenytárgyalást a Selina cég nyerte meg, s így a két területre vonatkozóan a tanács adásvételi szerződést kötött az építkezési vállalattal, mely arra kötelezte magát, hogy tömbházakat épít ott.
Amint azt tavaly novemberben a szerződésekben foglaltak betartását figyelő bizottság megállapította, a vállalat nem teljesítette kötelezettségeit.

Felszólították

Miután a bizottság által javasolt intézkedéseket a tanács is jóváhagyta, január 9-én hivatalos értesítést küldtek a cégnek, melyben felszólították, hogy tíz napon belül jelzálog mentesen szolgáltassa vissza a két területet. A hivatalos indoklásból az is kiderül, hogy a Számvevőszék döntése szerint a megyére hárul a feladat, hogy gyakorlatba ültesse a két adásvételi szerződésben foglaltakat, szerezze vissza a két területet, illetve kapja vissza azok időszerűsített ellenértékét.
A tíz nap január 23-án járt le, s a Selina nem adta jelét, hogy eleget szándékozna tenni a felhívásnak. Egyúttal a Transilvania Csődeljárási cég arról értesítette a tanácsot, hogy csődeljárás kezdődött a Selina ellen. Az inszolvencia törvény alapján a Bihar megyei Tanács törvényszéki úton kérte 8,8 millió lejre vonatkozó követelésének jóváhagyását. Az első tárgyalás időpontja február 25-e lesz.
A legújabb döntés értelmében a tanács pert indít a Selina ellen, abból a célból, hogy kapja vissza a két területet. A megszavazott határozat szerint a tanács elnöke képviseli majd a tanácsot a joghatóságnál, s a tanácselnök, valamint a Közigazgatási Igazgatóság jogi osztálya felel a határozatban foglaltak teljesítéséért.

Nem fogadták el

Szintén egyhangúan szavazták meg a tanácsosok azt, hogy nem fogadják el a csegődi rehabilitációs központ épületének, valamint a környező terület értékére vonatkozó szakjelentést. Ennek az előzménye az, hogy a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság kérvényezte a csegődi rehabilitációs központ épületének két tulajdonosától a bérleti szerződés egy évvel történő meghosszabbítását, ám, mint utóbbiak tudatták, ez nem áll szándékukban. Viszont a központ működtetésére nem áll más terület az igazgatóság rendelkezésére.
Ennek következtében a tanács korábban elhatározta, hogy felértékelteti az épületet és a környező területet, azonban, amint a szakjelentésből kiderül, elégedetlen az eredménnyel, úgy véli, hogy a felértékelés részrehajlóan történt. A brassói Fidox Kft. által végzett felértékelés alapján a kastély értéke 450 ezer euró, a raktáré 43.300 euró a területé pedig négyzetméterenként 6,4 euró. A szakjelentésben részletesen ki van fejtve, hogy ezeknek az értékeknek a megállapítása kevés szempont alapján történt, például a terület felértékelésekor csak egy bizonyos honlapon szereplő egyes kínálatokat vették figyelembe a négyzetméterenkénti ár megállapításánál, holott ezeknél az áraknál jóval alacsonyabbak is vannak. Ugyancsak a csütörtöki ülésen egy újabb felértékelés megrendeléséről is szavaztak a tanácsosok.

Neumann Andrea