Belga-román tudományos együttműködés

Kolozsvár – A Babeş– Bolyai Tudományegyetem vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy lépést tartson a világ tudományos életével. Ennek érdekében hozták létre az AVALON (Advanced Virtual Applications Laboratories of Napocensis) betűszóval elnevezett épületet, amely a Babeş– Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karához tartozik, és felszereltsége következtében több funkciós, mint például a Virtuális térnek megteremtését biztosítja, de működik benne a Stress Kontrol Laboratórium, a Pain Kontrol, Star Trek- Holodeck laboratórium is.

Könyvtára: „NEMO” nevet viseli. De van benne lazító központ is. Maga az épület arra is alkalmas, hogy a legfejlettebb, komoly háttér felszereléssel a ma tudományos életének olyan központja legyen, melyben világszínvonalon is figyelemre méltó kísérletező, sorozatot lebonyolítsanak.  A XX. században rohamosan fejlődött a robottechnika.

A robot szó a szláv robota szó átvételéből alakult ki, amely szolgaság, munkát jelent. Ma már elektromechanikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Működhet közvetlen emberi irányítás alatt, de önállóan is végezheti a munkáját egy számítógép felügyeletére bízva. Kolozsváron különböző robottípusok működnek vállatoknál, és intézményekben. Sebészeti beavatkozásokat is végrehajtottak robottechnikával, nem egy kórházban. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Klinikai pszichológia és Pszichoterápia Tanszékének vezetője Dr. Daniel David a maga nemében egyedi kísérletsorozatba fogott. A brüsszeli Vrije Egyetemről érkező mérnökök, Bram Vanderborght és Jelle Saldien segítségével alkalmazzák a Probo nevet viselő robotot a szociális készségek fejlesztésére.

Jelle Saldien sajtótájékoztatón elmondta: az általuk kifejlesztett robot a jelenleg létező legfejlettebb robottechnika alkalmazása, melynek szerepe, klinikai környezetben autista gyerekek szociális érzékenységét fejleszteni. Maga a készülék gyermekeknek szóló filmből vett alakot öltött, olyant, mintha egy fikciós film egyik játékszere lenne. A 70 cm ormánnyal rendelkező figura az előállítók szerint: gyermekbarát, aki, gépies türelemmel képes eleget tenni bizonyos kísérletsorozat által elvárt feladatoknak. Magát a gépet már Belgiumban 150 egészséges gyerek kipróbálta. Kolozsvárra azért jöttek, mert egy európai program keretében a robotot az Autista Gyermekek Erdélyi Központjában két hétig tesztelik. Ebben a kísérlet sorban négy gyermek vesz részt.

A sajtótájékoztatón Dr. Daniel David, a Kórházi Pszichológia és Pszichiátria Tanszék vezetője a leghatározottabban kijelentette, az autista betegséget a tudomány mai állása szerint nem, tudják gyógyítani. A most megkezdett kísérlet sorozatnak a mozgató gondolata, hogy az autista gyerekek viselkedését robot segítségével tanulmányozzák, és a tanulmány eredménye révén igyekezzenek valamilyen használható megoldást találni az érintett kiskorúak gyorsabb társadalmi beilleszkedésére.

Ez egy olyan kísérlet sorozat, melyet még ilyen módon, Kolozsváron nem hajtottak végre. A Probo kifejlesztésére eddig 50 ezer eurót fektettek be. Maga az értelmes robot sok mindent tud: mosolyog, elszomorodik, meglepődik, pláne, ha az ormányának bizonyos részét bántják. De ugyanakkor hatalmas türelemmel ismétel olyan szavakat vagy mozgássort, melyek a kisbetegek figyelmét magára, vonhatja.

Dr. Daniel David szerint, azért kísérleteznek Proboval, mert az autista gyerekek zárkózottabbak a felnőtt emberekkel szemben, tévesen értelmezik a mimikát, a gesztusokat, és félnek tőlük. A robot viszont, a feltételezések szerint, más viselkedésformát válthat ki belőlük. két intézmény közötti együttműködés azt a célt szolgálná, hogy egy holtpontról kimozdulva, megtalálja annak jelzését, merre is kellene a tudomány területén tovább kutatni azt az utat, ami az eddig gyógyíthatatlannak ismert betegség problémáját megoldhatná.

Csomafáy Ferenc