Beléptek Betűország kapuján

Beléptek Betűország kapuján
Nagyvárad- Vasárnap ünnepi istentiszteletet tartottak a várad-réti református templomban, melynek keretében elballagott a Csillagocska Zeneóvoda 23 végzős gyermeke. Aranyosak és ügyesek voltak.

Huszonhárom „csillagocska”- egy közülük sajnos objektív okok miatt nem lehetett jelen a tanévzáró ünnepségen- intett búcsút múlt vasárnap óvodás éveinek a várad-réti református templomban. Isten megtartó igéjét dr. Pálfi József parókus lelkipásztor hirdette, Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részének 17-től 34-ig terjedő versei alapján.

Az athéni beszéd

Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: ezen bibliai fejezet egyik központi szereplője tulajdonképpen Pál apostol, élete azon pillanatától kezdve, hogy a napjainkban az Iszlám Állam által ellenőrzött damaszkuszi úton megtért, és terjeszteni kezdte az evangéliumot. A felolvasott részlet az Athénban mondott beszédét elevenítette fel, mely városnak fontos szerepe van a korabeli világban, úgy is mondhatnánk, hogy az ókor Brüsszelje volt. Nem csupán kulturális fellegvárnak számított, de a politikai élet, az oktatás, a különféle tudományok egyik központja volt. Nem volt tehát lényegtelen, hogy a bátor, szegényes öltözetű és sánta, sátorponyva készítő zsidó származású Pál apostol hogyan szólítja meg hallgatóságát, illetve miként fogalmaz. A diplomácia nyelvezetét használva, nem ledorongolja vagy csapdossa őket, hanem azt mondja: „minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket”. Példaértékű tehát, ahogy rezonál a dolgokra, tanúságos, ahogy megérinti a lelküket, és spirituális mankót nyújt számukra azáltal, hogy arra figyelmezteti őket: a jelenlevő és örökkévaló Isten olyan perspektívát adott az emberiségnek, aminek tükrében másképp lehet élni az életet, a krisztusi összefüggésében pedig nincs kompromisszum. Merjünk mi is elgondolkodni azon a három kijelentésen, amit Pál fogalmazott meg, tanácsolta a tiszteletes: Isten teremtette ezt a világot, mindent ami benne van; az egész emberi nemzedéket egy vérből teremtette, valamint rendelt egy napot, melyen megítéli az egész Földet. Ezek legyenek tehát az életre vezető üzenetek számukra, és az elballagó csillagocskák részére is.
A prédikáció után a gyermekek mutatták be ünnepi műsorukat, a jelenlevő szülők és más hozzátartozók, gyülekezeti tagok annak lehettek tanúi, hogyan fogadja őket a Betűkirály, majd lépnek be Betűország kapuján. Aranyosak voltak és talpraesettek, a korukra jellemző őszinte lelkesedéssel tettek bizonyságot.

Ciucur Losonczi Antonius