Bejelenteni a szabad munkahelyeket

A Bihar Megyei Foglakoztatási Ügynökség emlékezteti a munkaadókat arra, hogy minden betöltetlen munkahelyet kötelesek bejelenteni a megüresedéstől számított öt napon belül az illetékes foglalkoztatási ügynökségnél, ugyanakkor az ügynökségen bejelentett szabad munkahelyek újbóli betöltését is jelenteniük kell ugyanott, legkésőbb az alkalmazás másnapján.

A bejelentést írásban kell megtenni, az ehhez szükséges formanyomtatványt az ügynökségen, annak munkapontjainál beszerezhető, de letölthetők az ügynöskség honlapjáról is: www.bihor.anofm.ro, illetve kérhető az ajofm@bh.anofm.ro emilcímről is. Ugyanakkor ha az alkalmazók olyan embert vettek fel, aki munkanélküli segélyt kapott, ezt is jelenteniük kell három napon belül az illetékes foglalkoztatási ügynökségen. Az említett kötelezettségek elmulasztása 3-5 ezer, illetve 3-10 ezer lejes bírságot von maga után. Egyébiránt a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség május 5-től kampányba kezd, amelynek során azt fogja vizsgálni, betartják-e a munkaadók a fent nevezett kötelezettségeiket.