Beiskolázási számok a 2009-2010-es tanévre

Bihar megye – A beiskolázási számok
tekintetében érdemes tudni, hogy megyei
szinten annyi IX. osztályos helyet kell
biztosítani jövőre, ahány VIII.
osztályos diák végzett idén,
mondta Ákos Zoltán
főtanfelügyelő-helyettes.


A következő iskolai évtől
megszűnik a szakmai oktatás a IX.-X.
osztályokban. Ezt a változtatást a
tíz osztály kötelezővé
tételének
következményeként vezették
be. Egy megyében a következő
tanévre mindig annyi IX. osztályos helyet
kell biztosítani, ahány VIII.
osztályos végzősük volt az
idén. Ez a terv Bihar megyében 100%-san
megvalósult, csak felosztásában
változik.

Hiány a műszaki
oktatás


Az előző években a felosztás
úgy történt, hogy 60%-ban
középiskolai, 40%-ban pedig szakiskolai
helyeket kellett biztosítani. 2-3 éve ez
az arány kiegyensúlyozottá
vált, így főleg a városokban,
Nagyváradon, Székelyhídon,
Érmihályfalván és
Nagyszalontán megoldódott a helyzet,
Margittán pedig a Horea szakiskolában
létrehoztak még egy magyar
osztályt. Sajnos Nagyváradon hiány
van műszaki liceumi osztályból.
Egyetlen ilyen van, a Közgazdasági
Középiskolában, míg az
induló osztályok túlnyomóan
a három magyar elméleti
középiskolában vannak.
Hiányzik a technikai oktatás a
megyében, erre kellene megoldást
találni. Szakoktatás
működött eddig magyar nyelven a
Constantin Brancusi, a Mihai Viteazul, az Andrei Saguna
és a Traian Vuia Műszaki
Kollégiumokban. A Brancusi
építkezési
osztályában sajnos a tanulók
viszonylag kevés hányada jut el a
harmadik, kiegészítő évig,
sokan a két év szakiskola
elvégzése után munkába
állnak, így szereznek sem
középiskolai-, sem pedig
szakvégzettséget. A Mihai Viteazulban
élelmiszeripari munkásokat
képeznek, akik hamar gyakorlatoznak, hamar
„megérzik a pénz
szagát”, így 2-3 év
után ők is munkába állnak,
és kevesen mennek tovább XII. és
XIII. osztályokba, hogy
leérettségizhessenek. A Traian Vuia
Műszaki Kollégiumban szerencsére
bíztató a helyzet, a szállodaipari
és élelmiszeripari munkás, illetve
elektroműszerész szakokra
járó tanulók a két
év szakiskola és egy év
kiegészítő év
elvégzése után
visszatértek, leérettségiznek,
és szakmájuk is lesz.

Levágták


Sajnos, mivel a kívánt helyek 100%-ban le
lettek fedve, a tanfelügyelőség
úgy döntött, Vuia-ban csak 1 IX.
osztályt indít. Megoldás lehetne a
váradi helyzetre, ha valamelyik elméleti
líceum át tudna alakulni olymódon,
hogy a társadalomban szakmailag is boldogulni
tudó diákokat neveljen ki, akiknek
érettségit is adna a kezébe,
valamint szakmával indítaná el
őket a nagybetűs Életbe.

Vidéki helyzet


Margittán 3 középiskolai és 1
szakosztály indult, a következő
tanévtől azonban meg akarták
szüntetni a szakosztályt. A helyzet
megoldódott, ősztől
karbantartói képesítést
kaphatnak ott a tanulók. Nagyszalontán
már tavaly sem indult IX. magyar osztály,
de a beiskolázási tervben idén is
meghagyták, aztán majd elválik,
hogy sikerül-e betölteni a helyeket. A megye
északi része szintén le van fedve,
míg Székelyhídon elméleti
osztályok vannak, addig Nagykágyán
mezőgazdasági profilú
szakosztály indul.

Nagy Anikó