Beiratkozás posztliceális képzésre

A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium a 2014-2015-es tanévben egy egészségügyi ápolókat képző posztliceális osztályt és egy gyógyszerész asszisztensképző posztliceális osztályt indít.

Államilag támogatott képzés (7 hely) – egészségügyi ápolókat AMG
Államilag támogatott képzés (12 hely) – gyógyszerész asszisztensképző AF

A képzés magyar nyelvű és az Oktatási Minisztérium által engedélyezett, az egyetlen ilyen jellegű, magyar nyelvű államilag támogatott képzés a Partiumban.
A képzésre egyaránt jelentkezhetnek érettségivel rendelkező, illetve tizenkét osztályt végzett, de érettségi diplomával nem rendelkező diákok.
A felvételi jegy 50 % a felvételi írásbeli teszt eredménye, 50 % az érettségi átlaga – azon diákok esetében, akik nem rendelkeznek érettségivel, ezt 4-es jegynek számítjuk, tehát pl. teszt eredménye 10+4/2=7 felvételi jegy.
A felvételi teszt egy 30 kérdést tartalmazó dolgozat, egyenként 4 válaszlehetőséggel, kérdésenként egy helyes válasszal, a meghirdetett tematika szerint.
Az egészségügyi ápoló szakra jelentkezők számára biológiából, a gyógyszerész aszisztens szakra jelentkezők számára biológiából és kémiából kell felvéteizni.
Vidékről vagy más megyéből jelentkező diákjaink számára igény szerint bentlakási elhelyezést is biztosítunk.
A képzés magas színvonalát oktatóink, a város neves magyar orvosai és ápolói biztosítják.
Beiratkozni szeptember 1.-5. között munkanapokon 9-14 óra között az iskola titkárságán lehet.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Ø Beiratkozási kérvény
Ø Az érettségi diploma hitelesített másolata, vagy a liceum elvégzését bizonyító pecséttel ellátott igazolás, illetve a liceumi jegyek jegyzéke (foaie matricola). 12 osztályt elvégző oklevél hitelesitett másolata
Ø Személyi igazolvány másolata
Ø Születési bizonyítvány másolata
Ø Házassági bizonyítvány másolata- névváltoztatás esetén
Ø Orvosi igazolás, amelyből kitűnik, hogy alkalmas a beiskolázásra, illetve e hivatásgyakorlására
(minden esetben az eredeti iratok bemutatása is szükséges)

A vizsga időpontja: szeptember 9.10.00 óra.
Kérjük a vizsgázókat 9.30 – ra jelenjenek meg
Eredményhirdetés: szeptember 10. 10- 12 óra között
Óvási lehetőség: szeptember 11, 9 – 14 óra között
Végleges eredmények kifüggesztése: szeptember 11, 16 óra
Helyek visszaigazolása, szerződéskötés: szeptember 11 és 12, 9 – 13 óra között.

A felvételihez szükséges könyvészet:
Egészségügyi Ápoló képző
XI. osztályos Anatómia tankönyv:
– keringés,
– emésztés és
– légzés fejezet .

Gyógyszerész asszisztensképző
KÉMIA:
Szervetlen kémia
Kémia Tankönyv IX. Osztály,
Szerzők: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu., Kiadó: LVS Crepuscul
V. Fejezet – Oldatok
VII. Fejezet –Savak és bázisok

Szerveskémia
Kémia Tankönyv X. Osztály, Szerzők: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu., Kiadó: LVS Crepuscul
IV. Fejezet – Alkoholok
-Karbonsavak
V. Fejezet -Zsírok
– Fehérjék
– Szénhidrátok
– Vitaminok

BIOLÓGIA
Biológia Tanköny IX. Osztály,
Szerzők: Tatiana Țiplic, Sanda Lițescu, Cerasela Paraschiv, Kiadó: Aramis
I.Fejezet – A sejt az élőlények szerkezeti és működési alapegysége
III. Fejezet – Az élővilág változatossága
– Gombák országa
– Növények országa
Biológia Tankönyv X. Osztály,
Szerzők: Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Gheorghe Gămăneci , Kiadó: LVS Crepuscul
II. Fejezet
A. Táplálkozás
A.1. Autotrof táplákozás
– Fotoszintézis
– Kemoszintézis
A.2. Heterotrof táplálkozás
– Korhadékbontó szervezetek táplálkozása
– Élősködő szervezetek táplálkozása
– Vegyes táplákozás a növényeknél
– Szimbionta táplálkozás