Beiktatták tisztségébe Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulját

Beiktatták tisztségébe pénteken
Pánczél Zoltánt, Magyarország
temesvári tiszteletbeli konzulját, akinek
illetékessége Temes megyére terjed ki.

A tiszteletbeli konzult Füzes
Oszkár,
Magyarország bukaresti
nagykövete iktatta be hivatalába. Az
eseményen jelen volt Gheorghe
Ciuhandu,
Temesvár polgármestere,
valamint a Temes megyei tanács vezetője
is.

Az ünnepségen magyar és román
részről egyaránt kiemelték, hogy
Temesvár kiemelkedően fontos regionális
központ, amely összeköti a szerbiai
Vajdaságot, a dél-alföldi
régiót és Nyugat-Románia
leggyorsabban fejlődő körzetét.

A magyar állampolgároknak konzuli
segítséget nyújtó tiszteletbeli
konzul hivatala a Liszt Ferenc utca 6. szám alatt
található.

 történelmi Bánság
székvárosáról
Temesvár polgármestere megjegyezte,
hogy egy időben Magyarország
fővárosa is volt. Ezzel is jelezte, hogy milyen
fontos kapocsnak tartja a várost a
román-magyar kétoldalú, illetve a
román-magyar-szerb háromoldalú
kapcsolatokban.
Pánczél Zoltán, a
Fornetti Románia elnöke két
évtizede fontos szereplője az üzleti, a
társadalmi és a kulturális
kapcsolatoknak, sok projekt, civil
kezdeményezés ötletgazdája
és végrehajtója.

A tiszteletbeli konzult elmondta: új
tisztségében még lelkesebben és
eredményesebben dolgozhat az európai
szempontból is fontos határ menti
régiók
fejlődéséért.
Megemlítette, hogy az idén Temes megye
tölti be a Duna-Maros-Körös-Tisza
Eurorégió soros elnöki
tisztségét.