Behajtani tilos

macluj.ro
macluj.ro
A Kolozsvári Szépművészeti Múzeum emeleti termeiben „Behajtani tilos- Romániai grafika, rajz és kollázs az 1960- 1994 közötti időszakból” címmel kiállítás nyílt meg.

Dr. Lucian Nastasă- Kovács múzeumigazgató a tárlat- megnyitó beszédében kiemelte, hogy több évi kutatómunka eredménye ez a maga nemében egyedülálló kiállítás. Dr. Dan Breaz tanulmányozta ennek a kornak a képzőművészeti eredményeit, különös tekintetettel a grafikára és kollázsra. A tárlat szervezése, a grafikák kiválasztása, a tanulmányok megírása, az igen figyelemre méltó, jól dokumentált katalógus elkészítése dr. Dan Breaz, a kiállítás kurátorának lelkiismeretes tevékenységének az eredménye.

A művészeti szemléletváltás

Dr. Dan Breaz elmondta, az alkotások több szempontból elemezhetők, egyrészt esztétikai érték, illetve az adott kor által diktált művészeti elgondolás alapján. A hivatalos elvárásokkal ellentmondva, hogyan polemizáltak. Az ’50-es évek után a művészek megtanulták, a hivatalos ideológiájához hogyan kell viszonyulni. A hatvanas évek végén, a 70-es évek elején nagyobb művészi szabadság létezett. Voltak olyan alkotók, akik az 1920 -1950 -es korszak hagyományaihoz kapcsolódtak. Míg mások az 1950-1980-as éveknek a szellemiségéhez kapcsolódtak. A „Behajtani tilos” tárlat jól érzékelteti, miként kapcsolódtak a hazai művészek a nemzetközi művészvilághoz. Az alkotásokat keletkezésük történelmi sorrendjében állították ki. Főleg olyan alkotások tekinthetők meg, melyek szabadabb gondolkodásban fogalmazódtak meg. A neokonstruktivizmus irányzatához tartoznak, amely az uralkodó irányzattal, a szocialista realizmussal való a szembe kerülést fejezte ki. 20 művész 131 alkotása látható. Alkotásaikban jól érzékelhető a művészi szemléletváltás. A kiállításon a következő művészek munkái láthatók: Olimpiu Bandalac, Corina Beiu Angheluță, Ion Bitzan, Geta Brătescu, Eva Cerbu, Marcel Chirnoagă, Roman Cotoșman, Drocsay Imre, Feszt László, Benedict Gănescu, Ala Jalea Popa, Gheorghe Leolea, Puia Hortensia Masichievici, Florin Maxa, Fred Micoș, Wanda Mihuleac, Ion Nicodim, Florin Niculiu, Simona Runcan, Clarette Wachtel. A kiállított munkákra jellemző, hogy az alkotók eltértek a kor jellegzetes irányától, a szocialista realizmustól. Ami jól jelzi, a művészek miként viszonyultak az akkori kor divatjához. A mostani kiállításon főleg grafikai alkotások láthatóak. Mert ebben a műfajban lehetőség volt az új irányzatok elemeinek a beépítéséhez. A ’60-as években keletkeztek olyan alkotások is, melyek a szocialista követelményeknek felelnek meg. Nem állítottak ki olyan alkotásokat, amelyek a dogmatizmus kifejezői. Ugyanakkor itt láthatók olyan alkotások, melyek 1989 után jelentek meg. Például: Roman Cotoșman, vagy Florin Maxa három alkotása. A neokonstruktivista irányzat a Kelet Közép-Európai országokra jellemző, amely a szocialista realizmussal szembeszegül, ezt a művészi magatartást juttatja kifejezésre.

Dokumentumértékű kiadvány

A rendezők igényességét a katalógus tükrözi a legjobban. Nagy formátumú 38×24 cm kétnyelven, románul és angolul megjelent tanulmány bemutatja a 1960-1994 közötti alkotásokat. Bemutatja, miként változik a művészi paradigma, miként érvényesül a nyugati esztétika hatása. A „Sens interzis” címmel megjelent katalógus fedőlapján Feszt László grafikája látható. A borító és a reprodukciók Feleki István munkája. 2016-ban, a Școala Ardeleană kiadó gondozásában készült kiadvány érdeme, hogy nyomon követi a hazai képzőművészeti, különös tekintettel a grafika területén a művészi szemlélet alakulását, változását, az alkotóknak a szocialista realizmushoz való kritikai viszonyulását. Érzékelteti, hogyan érvényesült a kortárs nyugati kultúra hatása a grafikai szemléletben. Az Előszóban dr. Lucian Nastasă- Kovács egyetemi tanár, a Múzeum igazgatója kiemeli, hogy a katalógus dokumentumértékű kiadvány, mert történetiségében mutatja be a művészi paradigma változását, miként érvényesült a hazai művészi alkotásokban a nyugati esztétikai irányzatok hatása. Növeli a kiadvány értékét az a 65 reprodukció, amely képi formában jeleníti meg a művészi szemlélet alakulását, a szemléletváltást.

Csomafáy Ferenc