Behajtaná a város a nagy adósok pénzét

Behajtaná a város a nagy adósok pénzét
Behajtanák az adósságokat: a nagyváradi önkormányzat közel húsz cég ellen akar csődeljárást kezdeményezni, hogy ily módon szerezze vissza ezeknek a tartozásait.


Ezt Eduard Florea, a nagyváradi polgármesteri hivatal gazdasági igazgatóságának a vezetője jelentette be a közelmúltban tartott sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a keményebb fellépést az a törvénymódosítás teszi lehetővé, melynek értelmében most már az önkormányzat is kezdeményezhet csődeljárást a helyi költségvetésbe nagy összegekkel tartozó adóhátralékosok ellen. Florea elmondta, hogy az érintett cégek felszólítást kapnak adósságaik törlesztésére, és amennyiben ezt követően sem fizetnek, akkor az igazgatóság csődeljárást kezdeményez ellenük. A cél az, hogy a csődbe jutott cégek vagyonát olyan jóhiszemű vásárlóknak adják el, akik fizetik is az adót.

Három eset

Sorin Iacob, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatóságának igazgatóhelyettese lapunknak kifejtette, hogy háromféle adóhátralékos cég van: léteznek elsősorban azok az aktív cégek, amelyeknek tartozásaik vannak, és amelyeknek a vagyonára lehet végrehajtást kérni. Vannak továbbá a fizetésképtelen cégek, amelyek ellen a város csődeljárást kezdeményezhet, amennyiben ezek több mint negyven ezer lejjel tartoznak a városnak, és vannak a már csődben lévő cégek. Ez utóbbiak ellen már nem sok mindent tehet az önkormányzat, esetleg csak reménykedhet abban, hogy ezen vállalkozások vagyontárgyainak az értékesítéséből kaphat valamit. Az igazgatóhelyettes a Termolectrica vállalat példáját említette, melynek váradi ingatanvagyonát, a CET II hőerőművet értékesítették, de a tranzakcióból a városnak nem jutott semmi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az országban valahol még ne lenne vagyontárgya a vállalatnak, így azok értékesítése nyomán esetleg kaphat még valamit a város. Ugyancsak nagy adósságot halmozott fel a Macio cég is, mely a Szilvásban lévő közúti hidat kezdte el építeni, de időközben csődbe ment; van viszont egy telke a Camil Petrescu utcán, úgyhogy annak az eladásából még származhat bevétele Nagyváradnak, jelezte Sorin Iacob. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a város csak kezdeményezheti a fizetésképtelen cégekkel szemben a csődeljárást, de a csődöt a bíróság mondja ki. A csődbe jutott cégek vagyontárgyait felszámolóbiztos bocsátja árverésre, az eladás után az első rangú hitelezőket kártalanítják először, vagyis azokat, akiknek hitelére garanciát vállaltak (ilyen például a jelzálog), a második körbe tartoznak a költségvetési hitelezők, ilyen a váradi önkormányzat is, amennyiben nem tartozik az első csoportba, és végül, ha van még miből, akkor kártalanítják a biztosítékkal nem rendelkező hitelezőket is. Ezeket a tartozásokat évekig tarthat behajtani, hiszen maguk ez eljárások húzódnak el évekig, jegyezte meg Iacob.

Történelmi adósságok

A gazdasági igazgatóság más tekintetben nem panaszkodhat, hiszen a nagyváradi önkormányzat a folyó évi adó 93 százalékát, és az összes adóhátralék 79 százalékát gyűjtötte be 2018-ban. Eddig 2251 jogi személynek és 13.109 magányszemélynek összesen 14,7 millió lejes adóhátraléka van, de ez az adat nem foglalja magában a csődben lévő vagy fizetésképtelen cégek adóhátralékait. Az igazgatóság adatai szerint a fizetésképtelen vállalkozások és a csődben lévő cégek mintegy 66 millió lejjel tartoznak a városnak. Mint azt Eduard Florea elmondta, a nagy adóhátralékot felhalmozó cégek évek óta görgetik maguk előtt az adósságukat, amelyekhez hozzáadódnak a büntetőkamatok is, főként ennek tudható be az, hogy 2017-hez képest mintegy ötmillió euróval, azaz nyolc százalékkal nőtt ez az adóhátralék-típus 2018-ban. Ugyanakkor a csődbe jutott cégek listája évről évre bővül.

A legnagyobb adósok

A polgármesteri hivatal adatai szerint jelenleg tizennyolc olyan fizetésképtelen cég van Váradon, amely ellen az önkormányzat kérheti a csődeljárást, mert több mint negyven ezer lejjel tartoznak a helyi költségvetésnek. A listát a 2012 óta fizetésképtelen Országos Talajjavító Vállalat Maros megyei kirendeltsége vezeti 619 ezer lejes tartozással, a második ezen a listán a szintén 2012 óta fizetésképtelen Romeur cég, mely 460 ezer lejjel tartozik a városnak. A harmadik ebben a negatív rangsorban az Aquachiara cég, mely 2016-ban vált fizetésképtelenné és 444 ezer lej adósságot halmozott fel, a Rad Exim tartozása 423 ezer lej, a Frigoexpres és az Eurolevicom cégeké egyenként 306 ezer lej, míg a Construct Mod cég, mely 2010 óta fizetésképtelen, 305 ezer lejjel tartozik a váradi költségvetésnek.

Pap István