Befejeződött a kiköltözés a Püspöki Palotából

Befejeződött a kiköltözés a Püspöki Palotából
Miután befejeződött a Körösvidéki Múzeum kiköltöztetése a nagyváradi Püspöki Palota épületéből, csütörtök délben sor került az előcsarnokában az átadási-átvételi protokollúm aláírására.


Az iratot a három intézmény vezetői: Pásztor Sándor, a megyei tanács elnöke, Böcskei László római katolikus megyés püspök és dr. Aurel Chiriac, a Körösvidéki Múzeum igazgatója írták alá.
A protokolláris jellegű ünnepségen dr. Aurel Chiriac, a Körösvidéki Múzeum igazgatója a beszédében három számot emelt ki: 50 év, 47 év és 43 év. Azt mondta, azért ezeket, mert 50 éve került át hivatalos iratokkal a püspöki palota a román államhoz, hogy múzeumi funkciót töltsön be, 47 éve nyílt meg a látogatók előtt az épületben a Körösvidéki Múzeum, mint közgyűjteményi intézmény, és 43 éve dolgozik ő a múzeumban. Hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben egy ideális helyen fejthették ki a tevékenységüket, úgy a szépségét, mint a szellemi környezetét illetően. Miután megtörtént az épület visszaszolgáltatása, nagy egyetértésben működtek együtt Böcskei László megyés püspökkel, ahogy különben természetes két intézményvezető közt. Nem emlékszik arra, hogy konfliktusba kerültek volna egymással valamiért. Megjegyezte azt is: a múzeum ugyan most végleg elköltözött, de nincs oka a szomorúságra, mert egy olyan épületbe kerültek át, amely szintén gyönyörű és reprezentatív, amit bizonyít az is, hogy az új helyen eddig már több mint 70 ezren látogatták meg a kiállításokat. A kulturális ajánlataik vonzók lesznek ezután is, számos és látványos eseményre lehet számítani a részükről a közeljövőben is. Hozzátette: bár a múzeum elköltözött, azért ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve az épület megközelíthetetlen lesz a kívülállók számára, hiszen Böcskei László is nyitott, kulturális térként képzeli el, közhasznú funkciókkal. A múzeumigazgató ugyanakkor köszönetet mondott Cseke Attila szenátornak, az RMDSZ Bihar megyei szervezete elnökének és Szabó Ödön ügyvezető elnöknek, parlamenti képviselőnek is.

Normalitás

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke szerint most lezárult egy korszak, mely két évvel ezelőtt, amikor átvette az önkormányzat irányítását, nem kecsegtetett túl sok jóval, elég, ha megemlíti, hogy több éves tetszhalál állapot után 10 millió eurós hiányt fedeztek fel. Azóta szerencsére pozitív fordulat következett be, és különféle elnyert támogatásoknak köszönhetően olyan állapotba került a felújított egykori hadapródiskola, hogy megvalósulhatott az átköltözés, és az új helyen a múzeum egyre erőteljesebben betöltheti a feladatait. Meglátásában a tegnapi nap egy mérföldkő, de a költözés nem egy elválás, hiszen a Megyei Tanács és a püspökség együttműködése nem szakad meg, a perspektívákat tekintve is közösen gondolkodnak.

– Meg szeretném köszönni azoknak, akik az elmúlt időszakban hozzájárultak, és sokat tettek azért, hogy ez a püspöki palota most már végérvényesen visszakerüljön a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséghez. Ez azt is jelenti, hogy most már akadálymentesen, és még nagyobb gőzerővel folytathatjuk az elmúlt évben elkezdett felújítási munkálatokat, külsőleg és belsőleg egyaránt. Amikor az épület visszajuttatásáról beszélek, külön megemlíteném Pásztor Sándor elnök urat, aki az elmúlt hónapokban nagyon gyakorlatias módon és hatékonyan tudott közreműködni azért, hogy a dolgok összejöjjenek, és mindig eredményesen tudjunk továbblépni. És gondolok arra a személyre is, aki nagyon sokat tett ennek a palotának az ügyéért, az elődömre a püspöki székben, Tempfli József püspök úrra, akinek a nevét kiemelném ezen az ünnepségen. Biztos, hogy ott, ahol van, örömmel nyugtázza a mi együttlétünket. Biztos vagyok abban is, hogy Isten segítségével tovább tudjuk majd folytatni úgy a munkát, hogy ennek a palotának ne csak hírneve és fénye legyen, hanem megfeleljen azoknak a céloknak, amelyek a felépítése alkalmával is meg lettek határozva Patachich Ádám püspök által. Legyen egy spirituális, lelkiségi, kulturális központja a városnak és az egyházmegyének, egy olyan ház, ahol mindazok, akik betérnek, megismerhetik azokat az értékeket, melyeket őseinktől kaptunk, őrzünk, és úgy szeretnénk továbbadni, hogy azok gazdagítani tudják a mai, illetve az elkövetkezendő nemzedékek életét is- fogalmazott az egyházmegye főpásztora.

A normalitásról is beszélt Böcskei László, többfajta megközelítésből. Meglátásában egy jól működő társadalom a kölcsönös tiszteletre épül, ez kellene normális legyen valamennyiünk számára, hiszen ahogyan a nagytatája fogalmazott, ha tiszteljük egymást, akkor az elődeinket, a gyökereinket, a hagyományaikat is tiszteljük. Manapság ez nem könnyű, de 1000 éves jelenlétünk, illetve a katolikus egyház itteni gazdag értékteremtő és népszerűsítő múltja erre kötelez bennünket. Ha pedig az elmúlt évszázadokra gondolunk, nem csak az épületekre kell hivatkoznunk, hanem a szellemi és kulturális környezetre is, melynek keretében létrejött mindaz, amivel büszkélkedünk. Voltak ugyanakkor sajnos olyan idők is, amikor a püspöki palota és az egyház nehéz helyzetbe került, erről sem szabad megfeledkeznünk, anélkül hogy vádaskodnánk- tette hozzá. Szerencsére ezek elmúltak, így az egyház folytathatja azon küldetését, melyben akadályoztatva volt, vagyis a szellemi, kulturális és társadalmi élet kibontakozását, fejlődését, azt, hogy jelen legyen a hétköznapokban. A cél továbbra is az, hogy ne csak magának tartsa meg az értékeit, melyekkel rendelkezik, hanem nyitottsággal és mindenki hasznára váló együttműködésre törekedve felmutassa ezeket a világnak, gazdagítva ezáltal a környezetet. „Olyan időket élünk, amikor rendkívül fontos, hogy befektessünk a kultúrába és a szellemi értékteremtésbe”- hangsúlyozta az egyházi elöljáró.

Az intézmények vezetői aláírták az átadási-átvételi dokumentumokat, majd Pásztor Sándor átadta a kulcsot Böcskei Lászlónak, aki ezt továbbadta az épületfelújítás projektmenedzserének, Matuz Zsoltnak.

Ciucur Losonczi Antonius