Becsületes munkával a megmaradásért

Becsületes munkával a megmaradásért
Nagyvárad és Bihar megye egyik legfontosabb magyar közösséget alkotó intézményében, az Ady Endre Líceumban is megkezdődött hétfőn a 2012-13-as tanév.

 

Borongósásága ellenére is kellemes időjárás fogadta mindazokat, akik hétfő délelőtt összegyűltek a nagyváradi Ady Endre Líceum tanévkezdési ünnepségén az iskola sportpályáján. A megjelenteket először Tóth Márta a tanintézmény igazgatónője köszöntötte, kiemelve: „Jó dolog, hogy olyan közösségbe tartozunk, ahol mi is számítunk, ahol odafigyelnek ránk. Szeretnénk, hogyha a gyerekek átéreznék és örülnének annak, hogy ebbe az iskolába járhatnak. Én arra kérem azokat a gyerekeket, akik szívesen tanulnak, hogy bátorítsák azokat az osztálytársaikat, akik úgy gondolják, hogy a tanulás nehéz, és hogy a tanulást túl kell élni. Szeretnénk hinni azt, hogy az ötödikesek megtalálják itt a helyüket, és olyan osztályközösséget fognak itt alkotni mindkét ötödik osztály tagjai, amely mindenkit befogad és mindenkit segíteni fog. Arra kérném a nyolcadikosokat, hogy vegyék komolyan ezt a tanévet, hiszen megmérettetés vár rájuk, úgy kell felkészülniük az év végi vizsgájukra, hogy médiájuk lehetővé tegye azt, hogy abba az osztályba jussanak be, ahova szeretnének. A kilencedikesek az idén egy kicsit kevesebben vannak, mint ahogy mi ezt megszoktuk, szeretnénk, hogy ha hamar beilleszkednének az Adysok nagy családjába. Hadd köszöntsem a tizenkettedikeseket, akiknek különleges lesz ez a tanév, hiszen rájuk vár a tanév végén egy nagy megmérettetés, az érettségi.”

Eredmények, élmények

Ile Erzsébet a Bihar Megyei Tanfelügyelőség szaktanfelügyelője az iskola diákjainak kiemelkedő tanulmányi eredményekről beszélt, majd hangsúlyozta: „Mivel az eredményekben gazdag múlt újabb eredményekre buzdít és kötelez, az a kérésem, hogy az új tanévben dolgozzunk közös céllal, közös akarattal. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán is minél több gyermekünk érjen el sikereket tanulmányaikban, zenében, sportban, bármilyen tevékenységben. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon, ne feledkezzünk meg az osztálykirándulásokról, az iskolai bajnokságokról, a nyári táborokról, a közös színházi rendezvényekről vagy a hangverseny látogatásról sem.”

Önkormányzati üdvözlet

Biró Rozália a nagyváradi helyi tanács RMDSZ frakciójának vezetője kifejtette: „városunk életében az Ady Líceum szinte ugyanolyan fontos, mint maga Ady Endre, elválaszthatatlan Nagyvárad magyarságától. És titeket, drága diákok az a megtiszteltetés és lehetőség ért, hogy ebben az oktatási intézményben tanulhattok, és ti alkothatjátok azt az erős, a város számára fontos közösséget, amely a jövő felé tekint. Mindenekelőtt azt szeretném kívánni nektek, hogy merjetek bátrak lenni, sokat kérdezni, álmodni, és az álmok megvalósításáért dolgozni. A tisztelt pedagógusoknak és tanároknak szeretnék köszönetet mondani így az év elején is, hiszen a több mint a fél vakációt átdolgozták azért, hogy megfelelő módon indulhasson az új tanév. Köszönetet mondok a szülőknek, amiért úgy döntöttek, hogy itt, az Ady Líceumban alkotunk egy szülő közösséget és arra szeretném kérni őket, hogy merjenek ebben a közösségben tevékenyen részt venni. Végezetül Nagyvárad önkormányzata nevében is szeretnék sok sikert kívánni a következő tanévre. Valamennyi magyar tanácsosunk személyében segítőtársra találnak, hogyha segíteni kell és cselekvő társra találnak, hogyha cselekedni kell” – fogalmazott.

Az egyházak hangja

Kolozsvári István római katolikus tiszteletes felidézte az iskola gazdag hagyományait, amelyeket az iskola ma is folytatni kíván. Majd így folytatta: „Egy nap, 90 évvel ezelőtt saját szülőhelyünkön másodrendű polgárokká lettünk. Ez elsősorban azt jelentette, hogy attól kezdve az életünk fokozott küzdelem és harc volt a megmaradásért. Ez a fokozott küzdelem a napjainkban is tart, és ebből a helyzetből csakis tiszta erkölccsel, becsületes munkával és jó tanulással tudunk kiemelkedni. Arra kell törekedjünk, hogy mi is, akik ebbe az iskolába járunk, akik ebben a városban lakunk, igazi, tiszta, becsületes, keresztény humanizmussal eltelt európai polgárokká tudjunk átalakulni.” Vinczéné Pálfi Judit református lelkipásztor először az evangélium szavait idézte, majd Szent Györgyi Albert gondolatát mondta el, aki szerint olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. „Arra kérünk s intünk, vigyázzatok, hogy ettől a mai naptól legyen hely az életetekben a hitnek, a rendszerességének, a kitartásnak és a hűségnek, mert talán így tudjátok megőrizni azt a víziót, amely a jövőtöket, a jövőnket illeti. A tanulás nem azért van, hogy tudjunk, hanem azért, hogy helyesen cselekedjünk” – fogalmazott. A szülőbizottság nevében felszólaló Géczi Erika kifejezte reményét, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást segítve meg tudják majd valósítani elképzeléseiket ebben a tanévben is. A beszédek után kiosztották az iskolába újonnan érkező diákoknak a suli nyakkendőjét, majd minden diák a saját osztályába vonult, hogy osztályfőnökeikkel megbeszéljék a tanév elkezdéséhez szükséges legfontosabb teendőket.

Pap István