Becsengettek a Lorántffy gimnáziumban is

Becsengettek a Lorántffy gimnáziumban is
Szeptember 12-én, hétfőn délelőtt az osztályfőnöki órákat követően tartották meg az ünnepélyes tanévnyitót a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban is.

Hétfőn tanévnyitóval vette kezdetét a 2016/2017-es tanév a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai számára. Idén is ünnepi istentiszteletet tartottak az Olaszi református templomban. A legkisebbeket, vagyis az előkészítő osztályos gyermekeket hagyományos módon a XII-es diákok kísérték be a templomba. Az alkalmon Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdetett igét (Efézus 5, 19-20). Mint elmondta, úgy kell eltölteni időnket, legyen az jó vagy rossz, bánattal vagy örömmel teli, hogy tudjuk, Isten velünk van, az Úr láthatatlanul is fogja a kezünket a mindennapokban. A nyári élmények mellett az iskola kezdetével nem csak tudással kell megtölteni a lelkeket, hanem Isten tanításával is. „A felekezeti iskolákon belül egy olyan világot szeretnénk megteremteni, amit a pozitív lelkület jellemez” – hangzott el végezetül.

Szakoktatás támogatása

Az igehirdetést követően következtek a köszöntőbeszédek. Dr. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa köszöntőjében a szakoktatás fontosságával kapcsolatban elmondta, hogy nemcsak az anyaországban, de a határokon túl is szakmunkás- és szakmunkaerő-hiánnyal kell megküzdeni. A Lorántffy gimnázium kezdeményezése révén a fiatalok rendes körülmények között tanulhatnak a két felszerelt tanműhelyben. Hozzátette, hogy nagyon fontos az is, hogy mindezt a református egyház kereteiben valósítsák meg, hiszen a templom és az iskola egyformán fontos ezeknek a gyerekeknek, akiket nemcsak oktatni, hanem nevelni is szükséges. „A szakképzések támogatása jól mutatja a nemzetpolitika paradigmaváltását, hogy az identitásoktatás felől közeledünk a gazdaságfejlesztés irányába” – tette hozzá. Beszédében kitért arra is, hogy a Európa nyugati felében levő keresztény értékek elkopása és a bevándorlás veszélyeztetheti a keresztény kultúra fennmaradását. A szülőföldön maradásra buzdítva a kormánybiztos Reményik Sándort idézte: „Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, /S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet”. A támogatás jövőbeni folytatásával kapcsolatban elmondta, hogy a kormány szakképzési programja hosszú távra szól, a tavalyi 500 millió forintos keretet az idei évre is biztosítják. A szakképzési keret elosztása szokásosan pályázatok révén fog megtörténni, így a további támogatásokért a Lorántffynak pályáznia kell

Köszöntések

Szabó József megyemenedzser Pásztor Sándornak, a Bihar Megyei Tanács elnökének üdvözletét tolmácsolta. Zsíros Anikó igazgatónő két korszerű műhely kialakításának a támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a 25 millió forintot három részre osztották, az egyik részt a szakemberek, mérnökök bérkiegészítésére fordították, a második részét magának a termeknek a felújítására, a harmadikat pedig a felszerelések beszerzésére. A további támogatásokért is pályázni fog az iskola, ezt majd a szaktanárok bérkiegészítésére, további felszerelésekre, és ha marad pénz, akkor az iskolarádióra költenék el. Köszöntőbeszédében a szülőkhöz, tanárokhoz és diákokhoz szólt, a szülőktől törődést, példamutatást kért, a tanerőt arra kérte, hogy tegyenek meg mindent a diákokért, váljanak példaképpé, tanítsák őket, és őrizzék meg bizalmukat, a diákoknak pedig sok erőt és kitartást kívánt az új tanévre.

Fogadalomtétel

Az ünnepélyes tanévnyitón kiosztották az ösztöndíjakat az arra érdemes diákoknak, az iskola vezetősége jelképesen és hivatalosan is átvette a szaktermeket, majd a Csillagocska református zeneóvoda gyermekeinek, valamint a lorántffysok műsora következett. A hagyományoknak megfelelően zárásaként az iskola kilencedikes diákjai tettek fogadalmat. A jelenlevők az ünnepséget követően megtekintették a szaktermeket.

P. Nagy Noémi