Becsülik a jó rendőrt

Kolozs megye – Kolozsváron működő „Septimiu Mureşan” Rendőriskola ötödik végzős évfolyama ünnepélyes keretek között tartotta meg évzáróját, melyen 148 végzett búcsúzott az intézménytől és az évfolyami kollegáktól. A végzettek közrendészeti és kriminalisztikai szakosodással hagyták el az iskola padjait.

Mennyire felkészültek, mi sem bizonyítja, hogy legjobbjaik, mint Scotniţchi Mihaela 9.70-es médiával, őt követi Şimon Ileana 9,60, Oltean Andrada, 9,59 Szabo Bernadette- Erika 9.48 médiával az országos végzősök  az  első 10 helyén találhatók. Az ünnepséget felvezető beszédében Stoica Laurenţiu iskolaigazgató elmondta: Minden évben, azon igyekeznek, hogy a felkészítendő növendékek minél jobban eleget tudjanak tenni azoknak a kötelezettségeknek, melyeknek szolgálatuk alkalmával meg kell felelniük. Az ünnepségen részt vett Ioan Nicolae Căbulea, a  Belügyminisztérium államtitkár helyettese, a rendőrség fő kvesztora, Sandu Tudor a Román Országos Rendőr Felügyelőség keretében működő Humán Erőforrások Igazgatóságának igazgatója, Vasile Cozma Kolozs Megye alprefektusa, László Attila Kolozsvár alpolgármestere, valamint Kolozs Megye Rendőr- Felügyelőségének vezetője Ioan Păcurar rendőrbiztos, számos magas rangú rendőrtiszt. Az idei ünnepségen rengeteg szülő, hozzátartozó, nyugállományban levő tisztek, volt iskolatársak is megjelentek.

A felszólalásokból megtudhattuk, hogy a Kolozsvári Septimiu Muresan Rendőriskolát 2004-ben hozták létre az akkori Belügyminiszter, szintén Kolozsváron élő Ion Rus rendeletére. Azóta öt évfolyamon összesen 1047 rendőrügynök végzett. Ami fényesen bizonyítja, milyen jó ötlet volt ezt az intézményt létrehozni. A kor szellemének megfelelően gondolkodó rendőrökre mindig szükség van. Az országban 7 ilyen jellegű iskola van. A jegyek szerinti az idei ötödiknek végzett Szabó Bernadette Erikától kérdeztem meg, kinek hatására választotta ezt az iskolát? Elsősorban azért, mert a nagytatám rendőr volt. Sokat mesélt nekem, mit is jelent rendőrnek lenni. A társadalmi fejlődésnek bizonyos fokán, amikor már városállamokról lehetett beszélni. Kialakult az a szervezet, amelynek feladata volt a társadalmi biztonság megteremtése. Ezt a szervezetet az ókori Görögországban politeanak nevezték.Az egyes közösségek, államok belső rendjét, mindig egy fegyveres csoport biztosította. Ez a fegyveres csoport a rendőrség, melynek tagjai a rendőrök. A rendőrség olyan állami szerv, melynek fő feladata közbiztonság és a belső rend védelme, a törvények és bizonyos szabályok betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása. A rend a fegyelem rám meghatározó módon hatott. Az iskolában megtanultam, nagyon nagy hangsúlyt kell, fektessünk a bűncselekmények megelőzésére.

További tervei?

Hazamenni Kovászna megyébe. Ott szeretnék dolgozni. Remélem, ott be tudom bizonyítani a magyarságnak, hogy igen is szükség van magyar nyelvet jól beszélő rendőrökre. Mindenképpen tovább szeretném magam képezni, mert feladataink: eleget tenni a Bolognai és Lisszaboni szerződéseknek. Komoly munkát kér mindenkitől, aki erre a pályára lép. Mihelyt elértem azt a célt, amit akartam, mindig újabb és újabb célokat tűzők ki magamnak. Bartalis István szintén az élvonalból. 8.45-ös médiával végzett.

– Miért választotta ezt a pályát?

Látván azt, hogy Gyergyóban az emberek nem tudják a román nyelvet, tudjak az anyanyelvükön hozzájuk szólni.

– A kolozsvári rendőriskola mennyiben szolgálta azt a célt, amiért maga jelentkezett?

Tanáraink rendkívül felkészültek voltak és ennek következtében, úgy érzem azoknak a feladatoknak, melyek ránk várnak az életben, eleget tudunk tenni. Célom, a minél alaposabb felkészülésem érdekében, tovább tanulni. Nekem jól esett látni, hogy mindkét interjú alanyomnak a teljes családja, ott volt a kolozsvári ünnepségen és a papák, édesanyák mellett testvérek és ismerősök is jöttek Székelyföldről Kolozsvárra megünnepelni a nagy eseményt. Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy nem egy esetben akár moziban, akár televízióban látott filmekben konfliktus esetén sokszor hangzik el az, hogy a sértett fél a rendőrség védelmét kéri, és az esetek legnagyobb többségében, azok intézkednek felkészültségüknek megfelelően. Ez világosan jelzi, mekkora bizalmuk, van az embereknek a rendőrségben. Ha az tényleg profi módon tud bánni azokkal, akik valamilyen módon szembekerülnek az ország törvényeivel. A jól felkészült rendőrre mindenütt szükség van. Ezt államunk is tudja. Ennek érdekében, áldoz is erre. A magyar ifjak is felismerhetik ennek előnyeit.

Csomafáy Ferenc