Bátorságukat és hűségüket ünnepelték

Bátorságukat és hűségüket ünnepelték

Nagyvárad – Péntek délután
bensőséges ünnepre gyűltek össze
a várban a Premontrei Öregdiákok
Egyesületének tagjai és
szimpatizánsai: a szervezet
fennállásának tizenötödik
évfordulójára emlékeztek.


A nagyváradi Premontrei Öregdiákok
Egyesületét tizenöt esztendővel
ezelőtt alapították. A
megalakuláskor 44 személlyel
történt a hivatalos bejegyzés,
míg jelenleg 152 pártoló tagot
és szimpatizánst tartanak nyilván.
A két legidősebb  premontrei
öregdiák Hant Kálmán
és dr. Ridi Ferenc, a maguk
kilencvennyolc, illetve kilencvenhét
életévével. Sajnos az
elmúlt másfél évtizedben
számos elhalálozás  is
történt, hetvenöt egykori
kollegától és tizennégy
családtagtól kellett búcsút
venniük a hozzátartozóknak,
ismerősöknek. Az egyesület jelentős
színfoltot képez Nagyvárad
kulturális
 pallettáján, hiszen a
hagyományőrzés, a premontrei rendre
és az egykori főgimnáziumra
vonatkozó feltáró
tevékenység mellett számos
kiadvánnyal, emlékezetes és
igényes rendezvénnyel járul
hozzá a város művelődési
életének a
gazdagításához. A péntek
délutáni bensőséges
hangulatú ünnepség a
vártemplomban kezdődött, ahol Kiss
Albert
provikárius mutatott be
gyászmisét  az
elhunytakért. Szentbeszédében a
tisztelendő arra hívta fel a figyelmet:
tizenöt évvel ezelőtt az
időközben eltávozottak az
egyesület alapító tagjaival
közösen indultak el az
örökkévalóságba
torkolló isteni gondviselés
útján. Hálás szívvel
és szeretettel kell gondolni rájuk,
hiszen a többi premontrei öregdiákhoz
hasonlóan hittel, bátorsággal
és hűséggel kitartottak az
egyesületük mellett.

Műsor és
flekkensütés


A szentmise után a Matyi Műhely
Bábszínház két
termében folytatódtak az
események, ahol az egyesület
kiadványaiból és okleveleiből
összeállított
kiállításokat
 lehetett megtekinteni. Az egybegyűlteket
Pásztai Ottó elnök
üdvözölte, felelevenítve
 az elmúlt tizenöt év főbb
történéseit. Ezután
Lakatos Péter parlamenti
képviselő mondott köszönetet az
öregdiákoknak a tőlük kapott
segítségért, majd műsor
következett. Hajek Péter, A Csapat
amatőr színjátszó csoport
tagja két Mécs
László
-költeményt szavalt
el, a Meleg VilmosMeleg Attila
előadóművész
testvérpár pedig Tichy Béla
premontrei öregdiáknak az iskolai
évekről szóló
novellájával lépett fel. Az
ünnepség falatozással,
flekkensütéssel és kötetlen
beszélgetéssel folytatódott,
asztali áldást Tempfli
József
nyugalmazott megyés
püspök mondott.

Ciucur Losonczi Antonius