Bankkölcsönt vesz fel a Bihar Megyei Tanács terminálfejlesztésre

Akt.:
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Kiss Tünde zenetanárnő által felkészített ötödikes és hatodikos tanulói is felléptek
A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Kiss Tünde zenetanárnő által felkészített ötödikes és hatodikos tanulói is felléptek
Kedden rendes havi ülését tartotta a Megyei Tanács. Minden a megszokott forgatókönyv szerint zajlott: a liberálisok ahol tudtak, keresztbe tettek az önkormányzatot vezető koalíciónak.

Meghitt hangulatban kezdődött a Bihar Megyei Tanács december havi rendes közgyűlése december 12-én, hiszen három diákcsoport: a csarnóházi 1. Számú Általános Iskolába járó gyermekek, a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Kiss Tünde zenetanárnő által felkészített ötödikes és hatodikos tanulói, valamint a baptista Tabor gyülekezet ifjúsági ének- és zenekarának tagjai léptek fel karácsonyi dalokkal, szerzeményekkel. A folytatás azonban már nem volt ennyire szeretetteljes, hiszen az elmúlt hónapokban már megszokott forgatókönyv mentén alakultak a történések, vagyis a PNL-frakció tagjai, ahol tudtak, keresztbe tettek az RMDSZ-PSD-ALDE alkotta koalíciónak. Megint nem sikerült jóváhagyni a pártlistán következő nagyszalontai Adrian Szathmari szociáldemokrata tanácsosjelölt mandátumát, aki a hónapok óta tartó huzavona miatt különben már beperelte a liberálisokat, a tárgyalás ezen a héten pénteken lesz a bíróságon, ha el nem halasztják. A „szabadelvűek” ezúttal arra hivatkoztak, hogy szerintük nem teljesül valamennyi megválaszthatósági feltétel, illetve január 8-án egy másik per is lesz ez ügyben, a prefektúrával.

Nem ment át, hogy Horea Alexandru Şerban (PSD) és Mihai Harn (PNL) képviseljék a megyét a diófási pszichiátriai, egészségügyi-szociális szolgáltató központ konzultatív tanácsában. Nem lett kinevezve Porsztner Béla a repülőtér igazgatótanácsi tagjának, noha ezen jogát versenyvizsgával nyerte el, és szintén a liberálisok obstrukciója miatt nem született határozat arról, hogy ideiglenes jelleggel Mátyás-Józsa Tímea lássa el a megyei önkormányzat Hivatalos Közleményének főszerkesztői teendőit, és ha már így történt, a PNL-sek azzal se értettek egyet, hogy versenyvizsga legyen meghirdetve a poszt betöltésére, illetve ennek a lebonyolítására és az esetleges óvások elbírálására bizottság alakuljon. Érdekes módon viszont a liberálisok megszavazták, hogy a szociáldemokrata Gheorghe Ţara reprezentálja a megyét a Bihar Megyei Egészségért Alapítvány cenzori testületében. Jellemző, hogy a PNL-sek egy nagyon komoly „szakmai” érvvel indokolták meg döntésüket: Ţara véletlenül éppen sárga pulóverben volt, és ugyebár ez a liberálisok színe…

Margittai líceum

Nem volt meg az egyszerű többség, így megbukott a Szigligeti Színház és a Nagyváradi Állami Filharmónia szervezeti felépítésének módosítása. Ki sikerült jelölni viszont azt a bizottságot, mely a margittai Horváth János Elméleti Líceumhoz tartozó sportcsarnok, étkezde és zöldövezet létesítése tárgyú közhasznú befektetés jogi procedúrájának továbbvitelét illeti. Az év elején a Megyei Tanács körülbelül 900 ezer lejjel járult hozzá ahhoz, hogy a tanintézetben a gyerekek optimális körülmények közt tanulhassanak.

Újabb kiigazítást eszközöltek a megye költségvetésében, így közel 300 ezer lejt sikerült juttatni a Szigligeti Színháznak, ami a tűzvédelmi és egyéb biztonsági szempontok miatt volt fontos.

A repülőtérrel kapcsolatban is átmentek anyagok. A terminált már építik, azonban a terminálfejlesztésben kötelező, hogy önrészt is vállaljon a megye, ezért a repülőtéren keresztül egy 6,7 millió lejes kölcsönfelvételt szavaztak meg a CEC Banktól. Pásztor Sándor RMDSZ-es tanácselnök reményei szerint a terminál építése a jövő év végéig befejeződik.

Meghosszabbították a bérleti szerződést a csegődi Tisza György és Tisza Kálmán István és a Bihar Megyei Gyermek és Társadalomvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) közt. Emellett reguláris buszjáratok üzemeltetésére szóló engedélyek megadására bólintottak rá a Razban Company Kft.-nek Székelyhíd és Margitta között, a Nord West Bus Kft.-nek Tóti és Nagyvárad közt, az Autoros ABC Kft.-nek Székelyhíd és Nagyvárad közt, valamint a Sinzador Kft.-nek Nagyvárad és Bihardobrosd útvonalon.

Ciucur Losonczi Antonius