Bánffy Dániel örököseinek újabb birtokleveleit nyilvánította semmisnek a bíróság

Dănuţ Emil Hălălai
Dănuţ Emil Hălălai
Semmisnek nyilvánított a bíróság a báró Bánffy Dániel három örökösének nevére kiállított több birtoklevelet, miután a Fehér megyei prefektúra megtámadta ezeket a bíróságon, arra hivatkozva, hogy a volt magyar földművelésügyi minisztert egy emberiesség elleni bűnök miatt meghozott, érvényes bírósági döntéssel ítélték 1952-ben vagyonelkobzásra.

Dănuţ Emil Hălălai prefektus és prefektúra jogászai arról tájékoztatták az AGERPRES hírügynökséget, hogy négy iratcsomó esetében jogerős ítélet született, további három pert pedig szintén megnyert a prefektusi hivatal, de Bánffy Dániel örökösei még megfellebbezhetik az ezekben hozott ítéletet.

A Bánffy Dániel örökösei – Bethlen Anna, Bethlen Zsuzsánna és Szentkuti Éva – számára Háporton (Hopârta) településen 2009-ben visszaszolgáltatott, 45 hektár legelőre, illetve 23,75 hektár erdőre vonatkozó birtokleveleket a Fehér megyei törvényszék egy 2017-es döntése nyomán nyilvánították semmisnek. Az örökösök megfellebbezték a döntést, de a gyulafehérvári ítélőtábla fenntartotta a törvényszék ítéletét, így az örökösök nem juthatnak vissza a legelő és erdő birtokába. Az ítélőtábla ugyanis igazat adott a Fehér megyei prefektusi hivatalnak és a Fehér megyei ingatlanok fölötti magántulajdon jogát meghatározó megyei bizottságnak, amelyek elfogadhatatlansági kifogást nyújtottak be az örökösök fellebbezései ellen.

A Fehér megyei törvényszék ugyanakkor elutasította a Bánffy-örökösök két további fellebbezését, amelyeket a nagyenyedi bíróság döntései ellen nyújtottak be, amellyel két, 2007-ben és 2010-ben visszaszolgáltatott ingatlanra vonatkozó birtoklevelet semmisítettek meg: egyik 9 hektárnyi, Háporton településen lévő mezőgazdasági területről, a másik 40 hektár, Magyarlapádon lévő mezőgazdasági területről szólt. Mindkét döntés jogerős – közölték a prefektus jogászai.

A Fehér megyei prefektúra ugyanakkor további három polgári pert indított a nagyenyedi bíróságon, kérve, hogy az igazságszolgáltatás nyilvánítsa semmisnek a Bánffy Dániel három örököse nevére kiállított birtokleveleket, amelyek összesen 35 hektár erdőre vonatkoznak Magyarlapád közelében. A bíróság helyt adott a prefektúra mindhárom beadványának. Az örökösök a Fehér megyei törvényszéken nyújthatnak be óvást az ítéletek ellen.

Tavaly jogerős ítélettel visszakerült a román állam tulajdonába több mint 9300 hektárnyi erdő Ratosnya, Gödemesterháza és Palotailva környékén, amelyeket 2007-ben visszaszolgáltattak gróf Bánffy Dániel örököseinek. A jogerős ítéletet a Giurgiu megyei törvényszék hozta meg 2018 nyarán.

A 9323 hektárnyi, Ratosnya, Gödemesterháza és Palotailva környékén lévő erdő visszaszolgáltatására vonatkozó 2007-es döntést 2014-ben óvták meg Vasile-Liviu Oprea volt Maros megyei prefektus kezdeményezésére, a Szekuritáté Levéltárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) által kibocsátott dokumentumra hivatkozva. Ebben a dokumentumban az áll ugyanis, hogy Bánffy Dániel vagyonát nem a kommunista rezsim kobozta el jogtalanul, hanem egy bírói döntés eredménye, amellyel emberiesség elleni, 1940 és 1944 között elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el a grófot.

A Giurgiu megyei törvényszék alaptalannak minősítette és elutasította Bánffy Dániel örökösei (Bethlen Anna, Bethlen Zsuzsánna és Szentkuti Éva) fellebbezését, amelyet a visszaszolgáltatási határozatot megsemmisítő bírói döntés ellen nyújtottak be.

A 2007-es visszaszolgáltatási határozat ellen a Maros megyei ingatlanok fölötti magántulajdon jogát meghatározó megyei bizottság nyújtott be óvást 2014. június 24-én, a CNSAS egyik dokumentumára hivatkozva. A dokumentum a bukaresti törvényszék 1952. december 3-án hozott büntetőjogi ítéletét tartalmazza, amely szerint Bánffy Dánielt 8 év kényszermunkára és 10 év polgári jogvesztésre, valamint teljes vagyonelkobzásra ítélik emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt.

A Maros megyei magántulajdon-bizottság ennek alapján úgy értékelte, hogy a gróf örököseinek visszaszolgáltatott 9323 hektár erdőterület jogtalanul került vissza Bánffy Dániel leszármazottainak birtokába, mert az elkobzás nem a kommunista rezsim törvénytelen döntése, hanem egy érvényes bírói ítélet alapján történt.

A CNSAS dokumentuma szerint Bánffy Dániel magatartása a Horthy-korszak idején ‘szembetűnően ellenkezett Románia érdekeivel és az erdélyi román lakosság érdekeivel’, és ‘ezen magatartással szembefordulva, a román állam elvette Bánffy Dániel vagyonát.’

www.agerpres.roA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .