Ballagási ünnepség a margittai magyar iskolában

Közös fotón a különböző versenyeken jeleskedő diákok
Közös fotón a különböző versenyeken jeleskedő diákok
Május 25-én, 11 órakor szólalt meg utoljára a csengő a margittai Horváth János Elméleti Líceum végzős diákjai számára. Maga az ünnepség már reggel elkezdődött, a búcsúzó utolsó osztályfőnöki órával, a szépen és ízlésesen feldíszített osztálytermekben.

A hagyománynak megfelelően a 11-es diákok is elbúcsúztatták őket iskolájuktól. Ezt követően, mint minden évben, idén is felkeresték a végzősöket az RMDSZ képviselői – Árkosi Antal és Demián Zsolt elnökök, valamint Horváth Sándor és Szabó Péter tanácsosok –, Pocsaly Zoltán polgármester vezetésével. Jókívánságaikon, tanácsikon túl okleveleket és jutalomkönyveket adtak át a legeredményesebb tanulóknak. A diákok, mindhárom osztályban, egy-egy alkalomhoz illő énekkel mondtak köszönetet a mindenkori támogatásért. Demian Zsolt beszédében azt emelte ki, hogy merni kell nagyokat álmodni és azokat megvalósítani akkor is, ha az út során nehézségekbe ütköznek, vagy le akarják őket beszélni róla. „Hinni kell önmagatokban, képességeitekben, erőtökben, legyen konkrét célotok, és akkor sikeres emberek lesztek. Ha lehetséges, itthon érvényesüljetek, hiszen szükség van a fiatal tehetségekre” – mondta. Pocsaly Zoltán, szokásához híven, humoros keretbe foglalta jókívánságait. „Dolgozzatok pontosan, lelkiismeretesen, és akkor meglesz munkátok gyümölcse” – mondta zárszavában a városvezető.

„Megérte a harcot”

Árkosi Antal hangsúlyozta, hogy büszkék lehetnek a diákok önálló magyar iskolájukra, melyet a margittai magyarság nagyon akart és sikerült megvalósítania. „Nem minden magyar diáknak van olyan szerencséje, hogy önálló magyar iskolába járjon. Nem volt könnyű, az önkormányzatnak, az RMDSZ-nek, a tanároknak egyaránt meg kellett érte szenvedniük de – a megyei és az országos vezetők segítségével – sikerült, és megérte a harcot. Adjatok olyan hírnevet ennek az iskolának, amilyet megérdemel. Sok sikert, egészséget és boldogságot kívánok!”

A hosszas csengetés után a tizenkettedikesek az iskolájukból, rendezett sorokban, a városi parkot megkerülve, a református templomba vonultak, mely idén is otthont adott a ballagási ünnepségnek. Idén elmaradt a rendőri felvezetés, de ez nem zavarta meg az utcai ballagás menetét. A kisiskolások most is kijöttek, hogy üdvözöljék végzős társaikat, a továbbiakban pedig a szülői, baráti sorfal között ballagtak. A sor elején haladtak az iskola zászlójának, valamint névadójuk fotójának – Horváth Jánosnak – és az iskola jelképes kulcsának vivői. Énekszóval színesítették ballagásuk megható perceit. Jó lett volna, ha énekrendjükbe – önálló magyar iskoláról lévén szó – bekerült volna gyönyörű ballagási énekünk a Ballag már a vén diák is. Talán majd jövőre…

„Jó kikötőbe tartsatok”

Zsúfolásig megtelt az istenháza, sokan be sem fértek, de nem mentek el, kívülről követték az ünnepség eseményeit. Elsőként a házigazda, Kovács Gyula lelkipásztor köszöntötte a végzősöket, tanárokat, szülőket, meghívott vendégeket. Természetesen elhangzottak az alkalomnak megfelelő igeversek és énekek is. Az istentiszteleti rész után Farkas Cecília moderátor vette át a szót. Bevezetőjében kiemelt tisztelettel és név szerint köszöntötte Barabás János vezető konzult, Pető Csillát, a Bihar megyei RMDSZ oktatási ügyvezető alelnökét, Pocsaly Zoltán polgármestert és Lazăr Ioan alpolgármestert. Köszöntött továbbá minden jelenlévőt, majd felkérte az iskola igazgatóját, Nagy Gabriellát ünnepi beszédének megtartására. Ennek alapgondolata az volt, hogy mit adhatnak a szülők és pedagógusok a gyerekeknek, mit várnak el tőlük és mit kívánnak nekik életük további részében. „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, a gyökerek és a szárnyak. A gyökerek éltetnek minden életet… A legerősebb talán a családi kötelék, családi melegség és szeretet, mely az anyanyelveteket, kultúrátokat, szokásrendszereteket és életfilozófiátokat is befolyásolta. Ebbe kapcsolódott be az oktatási rendszer: az óvó és tanító nénitek, valamint a tanáraitok sokasága…. Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd semmivel, hogy kinőjenek! Kívánom, hogy repülésetekhez kedvező szelet fogjatok, jó kikötőbe tartsatok, s minél több vihart elkerüljetek!”

Az iskola jelképes kulcsát Erdei Csongor vette át Agócs Henriettától Az iskola jelképes kulcsát Erdei Csongor vette át Agócs Henriettától ©

Magyar szellemiségben

Barabás János beszédének vezérgondolata a magyarság, a magyar szellemiségben való nevelés volt. Örömét fejezte ki, amiért Margittának önálló magyar iskolája van, ahol az ez irányú nevelést nem gátolja senki és semmi. A családban és az iskolában kapott nevelés egyaránt fontos ahhoz, hogy megmaradjon valaki a magyar közösség számára, mondta, majd gratulált a margittaiaknak, a végzős diákoknak. Befejezésül sikert kívánt az előttük álló vizsgához és választott életpályájukhoz. Beszédet mondott Demián Zsolt körzeti RMDSZ-elnök is, aki kiemelte, hogy büszke a végzős diákokra és sok sikert kíván nekik a nagybetűs ÉLETBEN, majd átadta különdíját az évfolyamelsőnek. Pocsaly Zoltán humoros beszéddel oldotta a hangulatot, kitartó munkára biztatta a diákokat, sok sikert kívánt és átadta különdíját az évfolyamelsőnek. A beszédek között a Mi-Kis Kórusunk énekei, melyben Puskás Bíborka szólót énekelt, és Kocsis Alexa verse színesítette az ünnepséget. Az iskola jelképes kulcsát Agócs Henrietta végzős tanulótól Erdei Csongor XI-es diák vette át. Elköszönő beszédet Beke Kincső, Szarvadi Zsuzsa és Ciarnau Eliz mondott. Az ünnepség Kovács Gyula lelkipásztor áldásával és a himnusz éneklésével ért véget a templomban, majd a templomkertben „virágeső” várta az ünnepelt végzős diákokat.

Bordás Mónika évfolyamelső Nagy Gabriella igazgatónővel Bordás Mónika évfolyamelső Nagy Gabriella igazgatónővel ©

Díjak, elismerések

Az osztályfőnökök – Bondár Piroska, Szabó Melinda, Zatoschil Ballai Zsuzsa – kiosztották az okleveleket és a jutalomkönyveket a legeredményesebb tanulóknak, a Margittai Oskoláért Társaság (MOST) különdíjait pedig az igazgatónő adta át. Az egyiket az évfolyamelső Bordás Mónika kapta meg, aki az évfolyamelső vándordíjat is birtokolja jövő év ballagásáig. Különdíjat kapott még Makkai Szász Márk és Szarvadi Zsuzsa. A Betuker János emlékdíjat Agócs Henrietta kapta meg. A Horváth János ösztöndíj birtokosai: Bordás Mónika, Agócs Henrietta és Forgács Péter. A legjobb verseny- illetve sporteredményeket elért tanulók is díjakat kaptak. Díjakat adott át továbbá a Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében Rend Erzsébet fizikatanárnő, a Pro Folk Egyesület nevében Deák Andrea és Juhos Márta tanítónők, a Magyar Középiskolások Köre és Bordás Mária tanárnő a Betlehemi Csillagok csapatának.

Szőke Ferenc

Címkék: ,