Ballagás a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban

Ballagás a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban
Május 31-én a református templomban a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum végzős hallgatói istentiszteleti keretben ballagtak és vettek búcsút az alma matertől, valamint a diáktársaktól. Szemtanúi lehettünk mindannyian annak, hogyan születik történelem és hagyomány városunkban.

 

Az ünnepélyes alkalom kezdetén a 25. zsoltár eléneklésével emelte szívét az Úristenhez a templomot megtöltő gyülekezet, melyet Mikló Ferenc lelkipásztor-esperes igehirdetése követett. Az Ézsaiás próféta 35. részének 8. verse: „És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el” alapján tolmácsolta Isten üzenetét. Az igei üzenet elsősorban a diákok lelkére hatott: a fogyasztói társadalmunk minden buktatója ellenére mindenkor az Isten útján való járás, az Istenhez való fordulás kell, hogy legyen életük elsődleges célja. Igaz, hogy az Isten útján is vannak és lesznek nehézségek és próbák, de ezekkel sohasem kell majd egyedül szembenézniük. Sőt, bármilyen feladatot, vizsgát, próbát hoz eléjük az élet, ne felejtsék el soha, hogy Valaki már mindezekből jelesre vizsgázott. – Jézus Krisztus! Ő vezet majd ezen az úton, és ő segít át minden akadályon. „Én azért Isten Igéje alapján nem azt kívánom, hogy induljatok el ama nagybetűs életbe, hanem azt, hogy lépjetek rá arra az egyetlen útra, amelyet nektek is elkészített az Isten, és amely az igaz életre juttat el benneteket, Isten által Krisztusban ez a cél felé vezet.” – zárta beszédét az igehirdető.

Ezt követően Szomor Attila segédlelkész imádságában első rendben a hála szavát szólaltatta meg, majd bölcsességért könyörgött a továbblépéshez, hogy a diákok Istenre nézve tudják meghozni a döntést, mely előtt állnak.

Az Úr Jézustól tanult imádság és az áldást követően Dr. Lőrincz Ottó kanonok osztotta meg ünnepi gondolatait a gyülekezettel, Arany János szavait kötve a diákok lelkére: „Kis kacsóid összetéve szépen, Imádkozzál, édes gyermekem!”

Mészár Julianna igazgatónő is köszöntötte az egybegyűlteket. Ünnepi gondolatait a következő tanáccsal zárta: „Az út, amely vár rátok, nem könnyű. Tele van buktatókkal. Igyekezzetek elanyagiasodott világunkban megmaradni embernek, a szó legnemesebb értelmében. Mert a házad hiába lesz nagyobb, ha a lelked egyre kisebb. Ha szivárványt akarsz látni, el kell viselned az esőt. Azokra a dolgokra törekedj tehát, amelyek az igaz hitet, békességet és egymás építését szolgálják.”

Majd Török László polgármester a fülemüle példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy mindvégig tartsák meg a szellemi kapcsolatot az egykori iskolájukkal és szülővárosukkal.

Az ünnepi gondolatok után a ballagó osztályok nevében egy-egy diák szólt az egybegyűltekhez, majd a két osztály egy ősi ír áldás hangjaival kérte Isten gondviselését az útra, melyen járniuk kell. Ekkor került sor a végzős diákok bemutatására, a tizenegyedik osztály köszöntő beszédére és énekére, és az iskola kulcsának, valamint az iskola zászlajának az átadására.

A ballagási ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.

Nagyszalontai Református Egyházközség