Balesetmegelőzési és munkavédelmi tevékenységek megszervezése

Nagyvárad- A 2006/319. számú, erre vonatkozó törvény értelmében a munkáltatóknak kötelességében áll a munkahelyi balesetmegelőzési és munkavédelmi tevékenységeknek a megszervezése. Ime a részletek.

A munkáltatók mindezt háromféleképpen tehetik meg: kijelölnek a munkahelyen belül egy vagy több személyt, aki ezzel foglalkozzon, egy belső munkavédelmi és balesetmegelőzési osztályt létesítenek, vagy pedig egy külső szakszolgáltatóval kötnek szerződést. Az előírásoknak a megszegése kihágásnak számít és 3.500 lejtől 7.000 lejig terjedő büntetést von maga után, amit a munkavédelmi felügyelők állapíthatnak meg és szabhatnak ki. A külső munkavédelmi és balesetvédelmi szakszolgálatnak az akkreditálását a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Igazgatóságok keretében működő bizottság végzi a 2006/754. számú határozat értelmében.

Dokumentumok

Az elismeréshez a következő dokumentumok szükségesek: a 2006/1425. számú kormányhatározat 8. mellékletében található modellhez hasonló típuskérvény; másolat a cégbejegyzési bizonylatról, illetve esetenként a cégalapítási oklevélről; másolat azokról az iratokról, melyek igazolják a szakmai felkészültség szintjét; azoknak a személyeknek az életrajza, akik a balesetmegelőzési és munkavédelmi tevékenységeket fogják végezni; azok a dokumentumok, melyek igazolják, hogy a szakszolgálat személyzete legkevesebb 5 éves tapasztalattal rendelkezik a munkavédelem és balesetmegelőzés terén; bemutatkozó memorandum, melyből kitünjön, hogy a szakszolgálat milyen dologi eszközökkel és humán erőforrásokkal rendelkezik; másolat a szakszolgálat vezetőjének kinevezési határozatáról és egyéni munkaszerződéséről; másolat a szakszolgálat végrehajtó személyzetének egyéni munkaszerződéseiről; nyilatkozat a szakszolgálat alkalmazottaitól arról, hogy titokban tartják majd azokat az információkat, amelyekhez a tevékenységük során jutnak.

Feltételek

A külső szakszolgálat személyzete a következő feltételeknek kell megfeleljen: legkevesebb 5 éves tapasztalat a balesetmegelőzés és a munkavédelem területén; műszaki jellegű posztliceális vagy felsőfokú tanulmányok; legkevesebb 80 órás időtartalmú munkavédelmi tanfolyam elvégzése; minimum 180 órás időtartalmú, a munkahelyi kockázatok felmérésére vonatkozó, egyetem utáni tanfolyamnak az elvégzése. Az akkreditáció 3 évre vonatkozik, a bizottság pedig általában negyedévenként ül össze, a beérkező kérvények számának függvényében. Bővebb információkat erről a http://dgmss.rdsor.ro weblapon lehet találni.

Ciucur L. Antonius