Bajban vannak az életjáradékosok

Bajban vannak az életjáradékosok
Nagyvárad- Csütörtökön az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott Szabó Ödön parlamenti képviselő. Két javaslatát ismertette, az egyik a mezőgazdasági életjáradékkal kapcsolatos.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Szabó Ödön kifejtette: képviselőtársa, Cseke Attila hívta rá fel a figyelmét, hogy az év elején többen furcsa levelet kaptak az adóhatóságtól, melyben az ANAF arra szólítja fel őket, hogy fizessenek ki egészségügyi tb-járulék gyanánt egyenként 468 lejt a 2012-ben, befektetés nyomán szerzett 12 lejes, illetve 108 lejes jövedelmük után. A felvázolt három eset érdekessége, hogy az érintett személyek közül kettő Magyarországon, egy pedig Svédországban él, és már évek óta egyikőjük sem dolgozik Romániában. A hatályos törvény értelmében az adóbefizetési határozatot 30 napon belül lehet megóvni, az összeget pedig 60 napon belül kell befizetni. Mint kiderült, az ügy hátterében azok az értékpapírok állnak, melyeket még valamikor a kilencvenes évek végén bocsátott ki 100 lejes névértékben az állam, és minden nagykorú polgár kapott ezekből, hogy részvényese lehessen valamelyik állami vállalatnak.
Az ügy kedvező orvoslása érdekében Szabó Ödön tegnapelőtt két javaslatát is iktatta a parlamentben, vagyis: egyrészt azt kezdeményezte, hogy az érintett személyek is részesüljenek adóügyi amnesztiában, másfelől pedig azt is indítványozta, hogy úgy módosítsák az Adótörvénykönyv vonatkozó cikkelyét, hogy csak a ténylegesen kézhez kapott összegek után kelljen tb-járulékot fizetni. Igazáról sikerült meggyőznie a gazdasági szakbizottság többi tagját is. Ugyanakkor beszélt Végh Sándor RMDSZ-es szenátorral is annak érdekében, hogy megoldás sürgetése érdekében a tavaly kibocsátott, az adóamnesztiára vonatkozó rendeletet egészítsék ki az ilyen esetekre vonatkozó paragrafussal is. (Gazdasági problémák esetén a Szenátus az első döntéshozó fórum).

Aláírta

Egy másik témára áttérve a honatya a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak egy részének problémáját ismertette. Ilyen juttatásban azok részesülhettek a nyugdíj mellett, akik betöltötték 62. életévüket, vagy betegnyugdíjasok. Így például 57, vagy 58 éves betegnyugdíjasok is kaphattak néhány évig azzal a feltétellel, hogy minden évben igazolást kellett benyújtaniuk. Most viszont gondjaik vannak azoknak, akik korhatárral nyugdíjba mentek még mielőtt 62 évesek lettek volna, mert úgymond nincs lehetőségük visszatérni a rendszerbe, mert a program már nem működik. Ráadásul az adóhatóságtól felszólítást kaptak, hogy fizessék vissza az adott periódusban kapott pénzt. Az RMDSZ-es politikus ezért azt kéri a szakminisztériumtól: mutasson egy jelentést arról, hány ilyen eset van, az érintettek pedig továbbra is kapják az életjáradékot.
A sajtótájékoztató végén gratulálva Huszár István alpolgármesternek, hogy ezt ő egy nappal korábban megtette, Szabó Ödön is aláírta azt a formanyomtatványt, melyben kéri, hogy gyermekei közül az a két kislány, aki iskolás, vallásoktatásban részesüljön.

Ciucur Losonczi Antonius