Büntettek a felügyelők vidéken

Bihar megye – A Crisana Vészhelyzetek Felügyelőségének ellenőrei 67 polgármesteri hivatalban jártak, 320 rendellenességet tapasztaltak, melyből 75-öt helyben megoldottak.

Az ellenőrök 4 esetben bünettek 4.000 lejre: Fugyivásárhelyen, Mezőtelegden, Céckén, és Tasnádbajomon.

A leggyakrabban tapaszatlt rendellenességek a következők voltak:

-Nem készítették el a védekezési tervet árvíz, veszélyes meteorológiai jelenségek, környezetszennyezés esetére.

– Nem biztosítottak ügyeletet a polgármesteri hivatalban.

– Nem alkalmaztak szakembert a vészhelyzetek kezelésére.

– Nem kötöttek szerződést vészhelyzetek esetén segédkező önkéntesekkel.

– Nem hajtották végre a Felügyelőség és a Prefektura vészhelyzetek kezelésére vonatkozó rendeletét.

– Az önkéntes szervezeteknek nem biztosítanak felszerelést.

– Nem kötöttek együttműködési szerződést magánszemélyekkel és cégekkel a vészhelyzetekben szükséges anyagok és felszerelések biztosítására.

– Nem biztosították az árvízvédelmi tervben feltüntetett minimálisan szükséges felszerelést és anyagot sem.

– Érdektelenség mutatkozott a struktúrális alapokból katasztrófavédelemre lehívható pénzek, projektek iránt, és így tovább.

Követekeztetésként elmondható, hogy a helyhatóságoknak alkalmazniuk kell egy polgári védelemre szakosodott felügyelőt, a községek, települések évi költségvetésében el kell különíteni egy bizonyos összeget az önkéntes túzoltó és katasztrófavédelmi alakulatok felszerelésére, az árvízvédelmi, környezetszennyezés-elhárítási terveket pedig át kell dolgozni, biztosítani kell a szükséges anyagot, felszerelést ezek végrehajtásához.