Böjti lelkinapot tartottak

Böjti lelkinapot tartottak
Nagyvárad – Szerdán nagyböjti lelkinapot szerveztek a váradi Szent László Római Katolikus Gimnáziumban. Délelőtt elmélkedések voltak a tanintézetben, délben pedig szentmisét tartottak a Bazilikában.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16)- ezzel a mottóval szerveztek tegnap nagyböjti lelkinapot a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnáziumban. Zalder Éva igazgatónő az erdon.ro-nak elmondta: általában minden karácsony, illetve húsvét előtt rendeznek ilyen alkalmakat, hiszen ezekben az időszakokban különös nagy hangsúlyt kell fektetni a megbocsátásra, a kiengesztelődésre és az újrakezdésre, az egymás iránti toleranciára és tiszteletre. A mostani rendezvénynek is az volt a célja, hogy lelkileg felkészüljenek a kereszténység legnagyobb ünnepére, vagyis a húsvétra. Ennek megfelelően a délelőtti órákban együtt elmélkedtek a diákok a katolikus, illetve a református lelkipásztorokkal- ki-ki a vallásának megfelelően- a feltámadt Krisztus szenvedéséről.

Délben szentmisére került sor a Bazilikában. Az egybegyűlteket- a paptestvéreket, a lelki vezetőket, a felkészítőket, a tanárokat és a diákokat, valamint a Premontrei Öregdiákok Egyesületének képviselőit- Kiss Albert apát-kanonok, az egyházmegye katekétikai felelőse köszöntötte. Egy idézettel élve arra hívta fel a figyelmet: senki se higgye, hogy a fiatalság célja csupán az élvezetek halmozása, hiszen hősiesség és különböző erények is kellenek ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni a kisértésekkel.

Térerő Istenhez

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Interaktívra sikeredett prédikációja kezdetén Szabó Ervin spirituális egy történetet osztott meg a jelenlevőkkel. Eszerint tavaly nyáron Sonkolyos környékén kirándult a gyermekekkel, amikor azt vette észre, hogy az egyik kisfiú riadt arccal fel-alá szaladgál mobiltelefonjával a kezében, és azt ismételgeti: nincs térerő, ezért nem tud kapcsolatba lépni szüleivel és a barátaival. Az atya azt kivánta a diákoknak: a lelkinap szolgáljon számukra amolyan térerőként, vagyis segítsen nekik abban, hogy felfogják az Istentől érkező hullámokat, s fel tudják ismerni ezeket a jeleket. A tisztelendő a kisdiákokat is bevonta a szentmisébe, amikor azt kérdezte tőlük, hogy mi tetszett nekik a legjobban az aznap lezajlott programok közül. Olyan válaszokat kapott tőlük, hogy a Krisztusról kitöltött rejtvény, a Jézus megpróbáltatásairól szóló beszélgetés és a gyógyás. „Lelki házi feladatként” azt tanácsolta nekik: próbálják meg a lelki szépséget és tisztaságot minél tovább megtartani, mert akkor ahogyan a feltöltött akkumulátorú maroktelefon reagálni tud a jelekre, ők is folyamatosan rá tudnak hangolódni az Istentől érkező üzenetekre.

Szent Erzsébet élete

Az áldásosztás után a tizedik osztályos tanulók bemutatták az Árpád-házi Szent Erzsébet élete című előadást. A darabot dr. Kormányos László történelemtanár írta és Benedek Ramóna hitoktató rendezte. A színvonalas produkciót méltán jutalmazta tapssal a közönség. Ezután a tanárok számára szerveztek lelki délutánt az iskolában, melynek keretében a kápolnában Mons. Fodor József általános helynök tartott előadást.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , , ,