Böjt és nemzeti ünnep Érselénden

Böjt és nemzeti ünnep Érselénden
Bihar megye – Az érseléndi református gyülekezetben böjtfő vasárnapján nemcsak a böjti időszak kezdetén kérték Isten vétektől tisztító erejét, hanem az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra is emlékeztek.

“Egyedül Isten képes felépíteni a romokat, beplántálni a pusztát, benépesíteni a várost, de csak akkor, ha megtisztítja előtte népét minden bűntől. Így akár egy egész nemzetnek, egyháznak azért kellene imádkoznia, sőt böjtölnie, hogy Isten legyen az, aki felépíti és megtartja őt” – hangzott Oroszi Kálmán  lelkész igehirdetésében az Ezékiel próféta könyvéből vett igerész alapján (Ezék 36,33-38). Az igehirdetést követően került sor helybeli fiatalok és gyermekek ünnepi verses műsorára, melyre Kaba János történelem- és irodalom-kedvelő keresztyén testvérünk készítette fel őket. Reméljük, hogy az “Isten-haza-család” értékrendet a következő nemzedékek is megtartják. Az istentisztelet záró részében sorra került böjtfővasárnapi úrvacsorávalközel 30-an éltek. Gyülekezetünk és népünk jövőjét imáink során és a Himnusz eléneklésével is Isten kegyelmébe ajánlottuk.