Az utolsó vacsora emlékére

Az utolsó vacsora emlékére
Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékére mutattak be szentmisét a nagyváradi Székesegyházban. Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök elvégezte a lábmosás szertartását.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: vannak bizonyos helyzetek és idők, melyek különösen meghatározzák az ember életét. Ezt vonatkoztathatjuk szűkebb életterünkre, illetve eseményekre, de tágabb kitekintésben azt is elmondhatjuk, hogy léteznek bizonyos idők és helyek, melyek nem csupán egy ember életét határozzák meg, vagy befolyásolják, hanem az egész történelmünkre kihatással vannak. Nagycsütörtök estéje egy ilyen helyhez akar elvezetni bennünket legalább gondolatban, amikor Jézus az utolsó vacsora termében végrendelkezett. És ebben a testamentumban felvette a harcot az emberiség félelmei ellen, kimondta a világnak, hogy nem vagyunk egyedül, mert itt maradt köztünk.

Nagycsütörtök estéje azonban nemcsak az emlékezésé, hanem a tanulásé is, ugyanis Krisztus szavai arra is figyelmeztetnek, hogy amikor az ember eltávolodik Istentől, elhatalmasodik a gyűlölet és az erőszak. Ezt ma is megtapasztalhatjuk, de ha megtaláljuk az utat Isten felé, felvállaljuk a vele való közösséget, akkor megvalósul az az idő, melynek nem csak múltja, hanem jelene és jövője is lesz. Krisztus ugyanis amikor a szeretet jeleként megmosta a tanítványai lábát, akkor jelent és leginkább jövőt adott számunkra. Ez pedig azt is jelenti, hogy akkor lehet szép és gazdag a jelenünk és a jövőnk, ha a példáját követve megtanulunk szeretetben élni- nyomatékosította a főpásztor.

Oltárfosztás

Homíliájában Mons. Fodor József általános helynök azt emelte ki, milyen különleges érzés napjainkban is zarándokként belépni az utolsó vacsora termébe, szinte önkéntelenül is előtör a lélek mélységéből Aquinói Szent Tamás himnusza az oltáriszentségről. Érzi az ember, hogy valamilyen csodálatos helyen áll, szinte hallja a felszólítást: állj meg, mert itt valami egészen rendkívüli dolog történt. A vikárius ezután arról a három jeles eseményről beszélt, melyeknek tanúja volt a húsvéti vacsora terme: a szeretet parancsának rendelése, az oltáriszentség szerzése és az egyházi rend szentségének alapítása.

A prédikáció után Böcskei László megyés püspök megmosta az apostolokat szimbolizáló tizenkét férfinek a lábát, akik különböző közösségeket képviseltek, úgymint: a Székesegyházi Főplébánia, az ifjúság, a püspökség munkatársai, a román és szlovák hívek, a Neokatekumenális Út Mozgalom, Váradon tanuló külföldi egyetemisták. A mise végén kialudtak a fények, és az oltárfosztás után a jelenlevők csendben, elbocsátás nélkül távoztak.

Ciucur Losonczi Antonius