Az utolsó vacsora emlékére

Az utolsó vacsora emlékére
Nagyvárad- Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékére mutatott be szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök a váradi Székesegyházban.

Bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: a szent három nap ünneplésének csúcspontja a liturgia, mely szinte lépésről-lépésre elvezet megváltásunk eseményeinek átéléséhez. Azt látjuk: Isten nemcsak megteremtette az embert, és szemlélője, követője az életünknek, hanem szeretetből cselekszik értünk, és ennek megnyilvánulásait elmélkedjük át, ismerjük meg a három szent nap alatt. Hangsúlyozta: nagycsütörtök estéjén a katolikusok megemlékeznek tehát az oltáriszentség megalapításáról, vagyis felidézik az utolsó vacsora termének hangulatát, amikor az Úr megalapította az oltáriszentséget, hogy a kenyér és a bor színe alatt mindig megtalálható legyen köztünk.

Szentbeszédet Mons. Fodor József általános helynök mondott, prédikációjában pedig arról beszélt: mit jelent számunkra valóban az oltáriszentség. Ezt követően az egyházmegye főpásztora megmosta tizenkét katolikus férfinak a lábát (akik közt nem csupán a plébániák képviselői voltak jelen, hanem a papság, a teológiai líceum, a világi munkatársak, a szociális tevékenységet végző, és a külföldi, magyar nem beszélő közösségek reprezentánsai is), ahogyan annak idején szeretetének jeléül Krisztus is megmosta tizenkét tanítványának a lábát. A szentmise végén Jézus ruháitól való megfosztásának jelképét, az úgynevezett oltárfosztást végezték el: minden díszt eltávolítottak az oltárról, az oltáriszentséget pedig a külön erre a célra kialakított helyre vitték. Ezután hívek csendben, elbocsátás nélkül távoztak a Bazilikából.

Ciucur Losonczi Antonius