Az Unió elismeri transzcendenciát

Nagyvárad – Pénteken délután a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székházának dísztermében rendeztek fórumot, melnyek vendége Erna Hennicot-Schoepges EP-képviselő volt.

A KREK által a kultúrák közötti párbeszéd jegyében szervezett találkozón a luxemburgi politikusasszony az Európai Unió történetét ismertette a nagy számban összegyűlt hallgatóságnak, külön hangsúlyozva a Parlament szerepét az európai intézményrendszerben. Az Unió fő elve a szolidaritás és a döntéshozatal mindig a kompromisszumon alapszik, éppen ezért a törvényhozás hosszú folyamat, melynek végén mindenki véleményét tükröző, de többségi akaratot érvényesítő törvény születik meg, mondta a képviselőasszony, aki az EU készülő alaptörvényéről szólva kifejtette, hogy az Unió a meggyőződéseket és nem a vallást mint olyat helyezi előtérebe. Tőkés László EP-képviselő hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban jelenleg élő 500 millió ember közül sok a kisebbségi, éppen ezért ez az Unió egyik fontos kérdése. Ennek fontosságát érzékeltetve Tőkés László hozzátette, hogy a kisebbségi egyházak Romániában még mindig diszkriminációt szenvednek.

Vallás vs. meggyőződés?

A felszólalások után a kérdések következtek. Dr. Geréb Zsolt a Partiumi Keresztény Egyetem rektora azt kérdezte, hogy miért ódzkodik az Unió deklarálni Európa keresztény voltát, miért beszél csupán meggyőződésekről. Schoepges képviselőasszony elmondta, hogy az Unióban vannak laikus államok és az Unió alapelve az, hpgy vallási tekintetben azt ismeri el amit a tagállamok elismernek, márpedig etéren a tagországok között nagy eltérések vannak. Azonban az a tény, hogy az Unió megemlíti a meggyőződéseket, ezzel jelzi, hogy az EU nem semleges politikai rendszer, mert elismeri a transzcendenciát. Arra a kérdésre, hogy egy EP-képviselőnek milyen eszközei vannak arra, hogy befolyásolja az anyagi források irányát, a képviselőasszony azt válaszolta, hogy az államok nyújtják be pályázataikat a kohéziós és strukturális alapokra és az EP-képviselő ellenőrizheti, hogy az illető pályázat eljutott-e a megfelelő helyre. Tőkés László válaszában kifejtette azt, hogy az EP-képviselők jogosítványai viszonylag gyengék, de erősödőben vannak, majd ismét a kisebbségi kérdésre terelve a szót elmondta, hogy védelem alá kell helyezni a kisebbségeket, hiszen vannak még Európában kisebbségek (a csángó magyarokat, a bulgáriai makedónokat és a Timok-völgyi románokat említette példaként), amelyeknek még az identitását sem ismerik el.

Pap István