Az ukrán békéért is imádkoztak

Az ukrán békéért is imádkoztak
Nagyvárad- Pénteken Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök földi születésének 103. évfordulóján esti dicséretet tartottak a Székesegyházban. Átadták az idei A hit szolgálatában érdemérmet is.

Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a katolikus egyházban a boldogok és szentek mennyei születését, vértanúságát ünneplik meg, illesztik be a naptárba. Bogdánffy Szilárd esetében ezt a napot október 3-án ünnepeljük, mely közel áll vértanúságának napjához, 1953. október 1-jéhez. Így mintha eltérés mutatkozna, mikor a vértanú-püspök földi születésnapjára, 1911. február 21-re emlékezünk, és a dicséretben közbenjárását kérjük az egyházmegyéért, a népünkért, az egész egyházért. A főpásztor ekkor egy kitérőt tett beszédében, és azt mondta: mivel Bogdánffy is egy totalitárius rendszer áldozata volt, a jelenlevők külön kérjék a közbenjárását azok érdekében, akik jelenleg Ukrajnában a szabadságukért, a jogaikért, jobb életkörülményekért harcolnak, csatlakozva ezáltal az ukrán püspökökhöz, papokhoz, hívekhez, akik szintén kérik a Szentlélek erejét, iránymutatását azért, hogy megszűnjenek a zavargások, illetve a béke ajándékáért is imádkoznak.

A püspök ezután kiemelte: a földi születésnap megünneplésekor tulajdonképpen az emberi élet kibontakozását csodálhatjuk meg, mely Bogdánffy Szilárd esetében komoly szolgálatot, az Isten melletti elkötelezettséget, és a hivatás melletti, a legvégsőkig való kitartást jelentette. Vértanúsága a kiválasztottság fontosságára kell figyelmeztessen bennünket, és hálát kell adnunk Istennek azért, hogy az örökkévalóság iránti vágyat helyezte el a teremtményeiben, mely gondolatot Bogdánffy élete folyamán gyakorlatba ültetett. Példája helyes önértékelésre kéne ösztönözzön minket, és arra kell késztessen, hogy megértsük: az apostoli élmény hozzátartozik földi életünk kibontakozásához, ezért válaszolnunk kell amikor az Úr szól hozzánk, mert külön tervet gondolt ki nekünk, egyenként, külön-külön. Ugyanakkor a vértanú-püspökhöz hasonlóan sokszor nekünk is küzdenünk, harcolnunk kell démoni erőkkel, győzni azonban csak úgy tudunk, ha nem mulandó ideológiákra alapozzuk életünket, hanem Istennek tetszően cselekszünk, az ő igazságát követjük. Bogdánffy Szilárd földi pályafutásából pedig bátorságot meríthetünk annak érdekében, hogy mi is helyes döntéseket hozzunk, az ő áldozatvállalása erősítse meg a mi tanúságtételünket is.

Veronika-szolgálat

Az esti dicséret zárómozzanataként átadásra került az Exc. Böcskei László által 2012 végén alapított A hit szolgálatában elnevezésű ezüst érdemérem és oklevél. Az idei évben is több felterjesztés érkezett a Püspöki Hivatalhoz, melyeket a főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgált, majd kiválasztotta azt a személyt, aki 2014-ben megkapta ezt. Kispataki Piroska, a szalárdi egyházközség híve azért vehette át a díjat, mert szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll a helyi plébánia szolgálatában, életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában, s emellett a hívek előtt köztiszteletnek örvend. A díjazottnak a megyés püspök- aki a tevékenységét Veronika szolgálatához hasonlította-, dr. Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója és Knecht József szalárdi plébános gratulált.

Ciucur Losonczi Antonius