Az új Szentatyáért imádkoztak

Az új Szentatyáért imádkoztak
Nagyvárad- Kedd délelőtt a fél 12-es mise keretében, Ferenc pápa péteri szolgálatának ünnepélyes megkezdésével egy időben, Szent Péter megválasztott utódáért imádkoztak a váradi Székesegyházban.

 

Kedd délelőtt került sor Rómában Ferenc pápa péteri szolgálatának ünnepélyes megkezdésére, mely szertartáson Exc. Böcskei László váradi megyés püspök is részt vett. Ugyanakkor a szentmise elején az itteni római katolikus egyházmegye minden templomában tíz percig szóltak a harangok, illetve ezen a napon délelőtt fél 12 órától is volt mise a Székesegyházban, melyen a jelenlevők Szent Péter megválasztott utódáért imádkoztak, és Istennek hálát adva elénekelték a Te Deumot.

Bevezetőjében Mons. Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: március 19-e Szent Józsefnek, a katolikus anyaszentegyháznak az ünnepe, ezért azt kérte az egybegyűltektől, hogy Ferenc pápát és Krisztus földi egyházát, melynek látható fejévé választották őt, Szent József oltalmába ajánlják. XVI. Benedek nyugalmazott pápa utolsó nyilvános audienciáján azt mondta: az egyház hajója nem az övé, vagy a miénk, hanem Krisztus kormányozza azt, ezért imádkozzunk azért, hogy Ferenc pápa jó hajósként, Krisztus helyetteseként és Péter utódaként biztos kézzel vezesse az anyaszentegyház hajóját- tanácsolta a vikárius.

Isten akaratából

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Mons. Fodor József a Szentírás három olyan jelenetéről beszélt, melyek egyaránt a Genezáreti tó partján játszódtak le, és Péter apostolhoz kapcsolódnak. Az egyik az volt, amikor Jézus megkérdezte Pétertől és társaitól, hogy kinek tartják őt az emberek, illetve az apostolok, mire Péter hitvallomást téve mindannyiuk nevében azt válaszolta, hogy Krisztusnak, az élő Isten fiának. A másik jelenetben Jézus átadta Péternek a főhatalmat, a mennyország kulcsait, a harmadikban pedig a feltámadást követően Jézus háromszor kívánta Pétertől, hogy tegyen szeretetvallomást mellette. Az egyházmegye főpásztorának körlevelét idézve a vikárius azt emelte ki: a mindenkori Péter most is, immár 266. alkalommal, 2013-ban sem mondhatott mást, mint amit Szent Péter mondott az őt kérdező Krisztusnak: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged”. Hangsúlyozta ugyanakkor: nem véletlenül vagy emberi számításnak betudhatóan lett pápa Bergoglio bíboros, hanem Isten akaratából, hiszen a modern kor modern kihívásai közepette is szükség van a rá jellemző egyszerűségre és szerénységre, felebaráti szeretetre, szociális érzékenységre.

Ciucur Losonczi Antonius