Az új rektor Ioan Aurel Pop

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 2012. március 08.-án kibocsátott közleménye alapján Ioan Aurel Pop nyerte meg a rektori funkcióért folyó versengést.

Nem volt könnyű a versengés, mint ahogy az örökség sem lebecsülendő, hiszen Andrei Marga, filozófus professzor 19 évi vezetése után nyugdíjba vonult, és nem kis „örökséget” hagyott maga után. Nem beszélve arról a rendkívül figyelemre méltó kapcsolat- rendszerről, melyet az egyetem érdekében maga után hagyott. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a most megtartott rektorválasztási procedúra annyira a figyelem központjába került.

A választók összlétszáma 1274 volt. Az összes szavazatok közül, 20 érvénytelen volt.

A BBTE oktatói és diákképviselői 659 szavazattal Ioan Aurel Pop történész professzort választották az intézmény rektorává.

Cristina Ciumaş közgazdász professzor 595 szavazatot kapott.

Az egyetem honlapján közzétett életrajza szerint Ioan Aurel Pop a Kolozs megyei Vasasszentivánon, Szamosujvár és Cege közötti faluban, született 1955-ben, ellenben középiskolai tanulmányait Brassóban végezte.

Egyetemi tanulmányait, majd doktori címét a BBTE- en szerzi meg. Az igen tevékeny, rendkívül tehetséges Ioan Aurel Pop 1993-tól vezeti az Erdélyi Tanulmányok Központját. 1994 és 1995 között a New York-i Román Kulturális Intézetet igazgatója volt, 2003 és 2007 között pedig a velencei Román Kulturális és Kutatási Intézetet vezette. 2001-től, a Román Tudományos Akadémia levelező, 2010-től, pedig rendes tagja.

Állítása szerint angolul, franciául és olaszul kiválóan beszél, magyar és német nyelvtudása kielégítő.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Románia egyik legnagyobb és legjobbnak minősített egyeteme, melyet a multikulturálitás jellemez. Az intézményben 72 alapképzéses szakon, és 28 mesterképzéses szakon folyik magyar nyelvű oktatás.

A jövő eldönti, Ioan Aurel Pop mennyire tudja a gyakorlatban megoldani a reális tervét, amelynek kivitelezésében komoly segítséget kell, kapjon munkatársaitól, akiket maga mellé vesz.

Ahogy én őt a kampánya alapján megismertem, helyt fog állni.

 

Csomafáy Ferenc