Az új evangélizáció a téma

Az új evangélizáció a téma
Nagyvárad – November 3–6. között a váradi Görög Katolikus Püspökség biztosít helyszínt a Keleti Ritusú Katolikus Püspökök Európai Találkozójának. Csütörtök délután tartották az ünnepi megnyitót.

 

 

A Keleti Ritusú Katolikus Püspökök első tanácskozását 1997-ben tartották Hajdúdorogon, Achille Silvestrini kardinális javaslatára, aki azzal a céllal kezdeményezte az akkori találkozót, hogy párbeszédet folytassanak egymással azok az egyházi vezetők, akik egyaránt szenvedői voltak az ateista rendszereknek, de bebizonyították hűségüket a pápa és az egyház iránt, napjainkban pedig hallatni akarják hangjukat Európában. A november 3–6. között Váradon zajló konferencia immár a tizennegyedik a sorban, az ünnepélyes megnyitót csütörtök délután tartották a görög katolikus papi szeminárium dísztermében. A megbeszélés jelentőségét jelzi, hogy a rendezvényt számos helyi világi személyiség is megtisztelte jelenlétével, ott volt például Ilie Bolojan polgármester, Biró Rozália és Gheorghe Carp alpolgármesterek, Radu Țîrle megyei tanácselnök, Gavrilă Ghilea prefektus, Adrian Bucur Bihar megyei rendőrfőparancsnok és Cornel Antal, a Nagyváradi Egyetem rektora is. A Magyarországon tartozkodó Csűry István püspök megbízásából Dénes István Lukács generális direktor képviselte a KREK-et, aki az Erdély Online-nak az nyilatkozta: „református egyházunk részéről mindig is törekedtünk az ökumenikus kapcsolatokra a többi történelmi egyházzal, legyenek azok magyar vagy román anyanyelvűek, római katolikusok, görög katolikusok vagy ortodoxok. Fontosnak tartjak ugyanakkor, hogy részt vegyünk egy ilyen nagyszabású eseményen, mely Nagyváradon zajlik, hiszen a mi egyházkerületünk székháza is itt található”.

 

Alanyai vagyunk

 

Áldott, aki az Úr nevében jön!- ezzel a köszöntéssel üdvözölte a vendégeket Virgil Bercea görög katolikus püspök, arra hívva fel a figyelmet, hogy a négynapos összejövetel központi témája a kétezer éves új evangélizáció lesz, melynek mindannyian alanyai vagyunk. Röviden ismertette az 1777-ben alapított váradi görög katolikus püspökség történetét, és az interkonfesszionális együttműködésről is szólt. Megjegyezte: a találkozóra 49 katolikus püspök érkezett Romániából, Ukrajnából, Bulgáriából, Ciprusról, Horvátországból, Németországból, Kazahsztánból, Libánból, Lengyelországból, Csehországból, Moldáviából, Szerbiából, Szlovákiából és Magyarországról.

Ezt követően olasz nyelven köszöntötte a megjelenteket Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke, Francisco Javier Lozano apostoli nuncius és Lucian Mureșan, a Román Görög Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Radu Țîrle, Gavrilă Ghilea és Ilie Bolojan.

A hétvégi tanácskozások zárt ajtók mögött zajlanak, illetve a főpapok közösen imádkoznak Várad jelentősebb katolikus templomaiban. Az új evangélizációról mások mellett előadásokat tartanak Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangélizáció Pápai Tanácsának elnöke, Boris Gudziak, a lvivi Teológiai Akadémia rektora, Marko Rupnik jezsuita atya, Cesare Alzati a milánói Katolikus Egyetem docense és Alexandru Buzalic, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem docense.

 

Esti dicséret

 

Péntek este 7 órától a találkozó résztvevői a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen vesperást végeznek a Bazilikában, az imádságot követően pedig Böcskei László római katolikus megyés püspök a Barokk Palotában fogadja a főpásztorokat és a székeskáptalan tagjait. A Nagyváradi Görög Katolikus Püspökségnek egyébként körülbelül 100 ezer híve van, Romániában pedig 700 ezer görög katolikus él.

 

Ciucur Losonczi Antonius