„Az üdvtörténet nem függ az iszlámtól”

„Az üdvtörténet nem függ az iszlámtól”
Csendesnap volt csütörtökön a Partiumi Keresztény Egyetemen. A nyitóáhítat után az a migráció által felvetett kérdésekről szóló előadás következett, később élménypedagógiai előadás volt.


Ráksi Lajos egyetemi lelkész köszöntötte az egybegyűlteket a Partiumi Keresztény Egyetem csendesnapján, a tanintézet dísztermében. Bízik benne, hangzott el, hogy az ilyen alkalmakkor az Úr együtt munkálkodik velünk, jó, hogy elcsendesedünk és figyelünk az igére.

A mennybemenetel napját ünnepeljük – mondta a lelkész, majd Jézus mennybemeneteléről szólt Márk Evangéliuma alapján. Később átadta a szót Pék Sándor római katolikus esperesnek, aki áhítatot tartott. Egy perzsa bölcsesség alapján a legnagyobb nyomorúság az, ha már csak a halál áll előttünk, mögöttünk pedig elfecsérelt életünk néz vissza ránk riadtan, hangzott el. Jézus mennybemenetelekor búcsúztak a tanítványok, de korántsem a halál szomorúságát élték meg – vajon nekünk mit kell tennünk ahhoz, hogy azokban a pillanatokban ne elfecsérelt életünk nézzen ránk vissza, tette fel a kérdést.

Keressük Őt

Első sorban gondoljuk a lét örömére, arra, mekkora lehetőség az, hogy Isten az ő bizalmában létbe hívott bennünket, meg kell ízlelnünk, milyen édes az, hogy élünk – s óriási belső örömöt tapasztalhatunk meg. Ezen felül nem telhet el egyetlen nap sem úgy, hogy ne keressük Istent, s ez, ahogy Simone Weil megfogalmazta, abból is érződik, ahogy a leghétköznapibb dolgainkról beszélünk. „Ne a halott dolgokat keressük, annak sírás lesz a vége. Istent, Jézust keressük, hiszen Jézus maga is ezt tette, egész éjszakákra elvonult, hogy ezt a kapcsolatot keresse. Ha pedig megtaláltuk, újabb dolgok várnak ránk”. Akkor az éhségünk örömmé változik, belső lelki fényünk örömöt és boldogságot fog sugározni – mondta az esperes.

Dr. Békefy Lajos magyarországi teológus, szociáletikus Migrópa vagy Eurábia? Mit tehetünk? Hol maradsz, Christeurópa? címmel tartott előadást napjaink égető kérdéseiről. Aktív választ kell találnunk, másképp elfog a tehetetlenség érzése, s pont ez az, amit az ISIS ki szeretne használni sokkoló, olykor gyomorforgató filmjeivel, melyek „a brutalitás rendezett világát” tükrözik. A pszichoterror hatására Európa egy kicsit elejtette magát, új reformációra van szükség, Európa tengelye a Szentírás, de tengelytörést szenvedünk, s nem találjuk a szervizt – mondta az előadó.

Valójában ál-migráció okozza a gondot – a valódi migrációra rátelepültek terrorszervezetek, melyek képviselői újabban a térkép mellett a Miatyánk szövegét is hozzák magukkal. Az iszlám abszolút kétarcú vallás, csak az a kérdés, hogy a Korán melyik részét hangsúlyozzák ki, mondta Dr. Békefy Lajos.

Belevakult

Amint egy arab fiatal megfogalmazta: Allah bezárta a keresztény emberek szívét, nem adott nekik hitet. De miért is zárt szívű az európai kereszténység? – tette fel a kérdést az előadó. Európa alig lát már, belevakult a racionalizmusba, a liberalizmusba, a szekularizációba, a fogyasztói társadalom etetésébe, közben pedig lelkileg-szellemileg a padlóra került, „mióta az eszemet tudom, megyünk lefelé”.

A későbbiekben említést tett a keresztényüldözés áldozatairól – évente kétszáz-kétszázötven ezren halnak mártírhalált. A válasz minderre pedig többek között az összefogásban van – ahogy összefogással sikerült elérni, hogy Youcef Nadarkni iráni baptista lelkészt ne ítéljék halálra, hangzott el. Ébredésre van szükség, hiszen az iszlám csak ott tud nyomulni, ahol nincsenek öntudatos, keresztény értékeinek tudatában lévő népek. Hiba volt hagyni, hogy a racionalizmus szelektálja Isten kijelentéseit, az észnek nem szabad meghatároznia az ész fölötti dolgokat, hallanunk kellene, mit üzen a Lélek a gyülekezeteknek. „Az üdvtörténet nem fog az iszlámtól függeni, szerintem Isten fogja megírni a maga sztoriját…” – mondta végül az előadó. A csendesnap Bányai Sándor élménypedagógia-tréner, felnőttképző interaktív előadásával folytatódott.

Neumann Andrea

Címkék: