Az RMPSZ állásfoglalása

Az RMPSZ állásfoglalása
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége megdöbbenéssel értesült a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium létrehozása miatt ügyészségi eljárás alá vont intézményvezetők ügyéről. A Székely Mikó Kollégium újraállamosítása után ez a második olyan tanintézmény, amelynek létjogosultságát és működését megkérdőjelezi a hatóság.

Közismert tény, hogy a múlt század elején épült II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium néven ismert és 1948-ban államosított impozáns épületegyüttest 2004-ben szolgáltatták vissza. A restitúció ügyében a polgármesteri hivatal fellebbezése következtében a legfelsőbb bíróság hozott végleges döntést. Önkormányzati határozat alapján 2014-ben újraalakult a tanintézmény Római Katolikus Teológiai Líceum néven, amely a következő tanévtől „hazaköltözött” régi épületébe. Ebben a több mint tíz éves folyamatban dr. Tamási Zsolt-József jelenlegi igazgató oroszlánrészt vállalt. Az elmúlt tanévben az iskolai intézmény rendeltetésszerűen és sikeresen működött. Ezt támasztja alá az ARACIP (Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság) alapos ellenőrzése is, amely a 2015/2016-os tanév első félévében zajlott.

Mindezek fényében értetlenül állunk a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) eljárása előtt. Az anyanyelven történő oktatáshoz való jogot, akár állami, akár felekezeti jellegű, az ország alkotmánya garantálja. Kisebbségi létünkben a tanintézmények mindig a magyar identitás őrzésének és megerősítésének központjai voltak. Az évszázadokra visszamenő felekezeti oktatás mindenkor kultúránk, hagyományaink fennmaradását szolgálta.

Kisebbségi jogaink gyakorlásában gátolnak meg azok, akik akadályokat gördítenek az anyanyelvű oktatás minden szintű és formájú megvalósítása elé. A Római Katolikus Teológiai Líceum ügye újabb támadás a romániai magyar közoktatás ellen.

Szolidaritást vállalunk Tamási Zsolt-József iskolaigazgatóval, és meg vagyunk győződve arról, hogy mind ő, mind Ștefan Someșan főtanfelügyelő helyes döntéseket hoztak a tanintézmény ügyében. Bizakodva várjuk, hogy az igazságszolgáltatás korrekt módon eljárva mindezt megerősítse. Kitartást kívánunk az iskola diákjainak, szülőknek és oktatóknak, valamint minden érintettnek.

Csíkszereda, 2016. november 8.
Az RMPSZ Országos Elnöksége
Burus-Siklódi Botond elnök